deb-substvars(5) zmienne podstawiania źródłowych pakietów Debiana

SKŁADNIA

substvars

OPIS

Zanim dpkg-source, dpkg-gencontrol i dpkg-genchanges zapiszą swoje informacje kontrolne (do źródłowego pliku .dsc w wypadku dpkg-source i na standardowe wyjście w wypadku dpkg-gencontrol i dpkg-genchanges), wykonują podstawienia pewnych zmiennych na pliku wyjściowym.

Podstawienie zmiennej ma postać ${nazwa-zmiennej}. Nazwy zmiennych składają się ze znaków alfanumerycznych, myślników oraz dwukropków i zaczynają się od znaku alfanumerycznego. Podstawienia zmiennych są powtarzane dopóty, aż nie będzie nic do podstawienia; pełen tekst pola po podstawieniu jest ponownie skanowany w poszukiwaniu kolejnych podstawień.

Po dokonaniu wszystkich podstawień, każde wystąpienie łańcucha ${} (który nie jest poprawnym podstawieniem) jest zastępowane przez znak $.

Podstawianie zmiennych jest wykonywane na wszystkich polach kontrolnych, jednak niektóre z tych pól są używane oraz wymagane podczas budowania, gdy podstawienie nie zostało jeszcze wykonane. Dlatego nie można używać zmiennych w polach Package, Source oraz Architecture.

Podstawianie zmiennych ma miejsce na zawartości pól po ich przetworzeniu, tak więc aby rozwinąć zmienną w wiele wierszy nie należy umieszczać spacji po znaku nowego wiersza. Jest to wykonywane jawnie, gdy pole jest wynikiem. Na przykład, jeśli zmienna ${Description} jest ustawiona na "foo is bar.${Newline}foo is great." i pole wygląda następująco:


 Description: foo application
  ${Description}
  .
  More text.

To wynikiem będzie:


 Description: foo application
  foo is bar.
  foo is great.
  .
  More text.

Zmienne można ustawić za pomocą opcji -V. Można je także podać w pliku debian/substvars (lub jakimkolwiek innym pliku wskazanym opcją -T). Plik ten składa się z linii w postaci nazwa=wartość. Końcowe spacje w każdej linii, linie puste oraz linie zaczynające się od znaku # (czyli komentarze) są ignorowane.

Dodatkowo dostępne są następujące standardowe zmienne:

Arch
The current host architecture (i.e. the architecture the package is being built for, the equivalent of DEB_HOST_ARCH).
source:Version
Wersja pakietu źródłowego
source:Upstream-Version
Oryginalna wersja autora pakietu źródłowego, włączając wersję epoki Debiana jeśli jest.
binary:Version
Wersja pakietu binarnego (może się różnić od source:Version na przykład w przypadku binNMU).
Source-Version
Wersja pakietu źródłowego (z dziennika zmian). Ta zmienna jest obecnie przestarzała, jako że jej znaczenie jest inne niż jej funkcjonalność. Prosimy używać source:Version lub binary:Version, w zależności od wymagań.
Installed-Size
The approximate total size of the package's installed files. This value is copied into the corresponding control file field; setting it will modify the value of that field. If this variable is not set dpkg-gencontrol will compute the default value by accumulating the size of each regular file and symlink rounded to 1 KiB used units, and a baseline of 1 KiB for any other filesystem object type.

Note: Take into account that this can only ever be an approximation, as the actual size used on the installed system will depend greatly on the filesystem used and its parameters, which might end up using either more or less space than the specified in this field.

Extra-Size
Dodatkowa przestrzeń dyskowa, używana podczas instalowania pakietu. Jeśli ta zmienna jest ustawiona, to jej wartość jest dodawana do wartości zmiennej Installed-Size (niezależnie od tego, czy została otwarcie ustawiona, czy ma wartość domyślną), zanim zostania skopiowana do pola Installed-Size pliku kontrolnego.
F:nazwa-pola
Wartość pola wyjściowego nazwa_pola (które musi być podane z użyciem Notacji-Wielbłądziej). Ustawienie takich zmiennych wpływa tylko na miejsca, gdzie są one jawnie rozwijane.
Format
Wersja formatu pliku .changes wygenerowana przez tę wersję skryptów przygotowujących pakiety źródłowe. Ustawienie tej zmiennej zmienia również zawartość pola Format w pliku .changes.
Newline, Space, Tab
Każda z tych zmiennych zawiera odpowiadający jej znak.
shlibs:pole-zależności
Ustawienia zmiennych w tej postaci są generowane przez dpkg-shlibdeps.
dpkg:Upstream-Version
Oryginalna wersja dpkg, nadana przez autorów.
dpkg:Version
Pełna wersja programu dpkg.

Jeżeli jest odwołanie do niezdefiniowanej zmiennej, to generowane jest ostrzeżenie i przyjmowana jest pusta wartość zmiennej.

PLIKI

debian/substvars
Lista zmiennych podstawiania i ich wartości.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008
Michał Kułach <[email protected]>, 2012