deb-old(5) stary format binarnego pakietu Debiana

SKŁADNIA

nazwa_pliku.deb

OPIS

Format .deb jest formatem binarnego pakietu Debiana. Ta strona podręcznika opisuje stary format, używany przed wersją 0.93 Debiana. Szczegóły nowego formatu można znaleźć w deb(5).

FORMAT

Plik składa się z dwu linii informacji o formacie jako tekst ASCII, po których następują dwa połączone pliki ustar spakowane gzipem.

Pierwszą linią jest numer wersji formatu, wyrównany do 8 cyfr. Dla starego formatu numer ten wynosi 0.939000.

W drugiej linii jest zapisana liczba dziesiętna (bez początkowych zer) podające długość pierwszego zgzipowanego pliku tar.

Każda z tych linii jest zakończona pojedynczym znakiem nowej linii.

Pierwszy plik tar zawiera informacje kontrolne, jako serię zwyczajnych plików. Zawsze musi być obecny plik control zawierający główne informacje kontrolne.

In some very old archives, the files in the control tarfile may optionally be in a DEBIAN subdirectory. In that case, the DEBIAN subdirectory will be in the control tarfile too, and the control tarfile will have only files in that directory. Optionally the control tarfile may contain an entry for '.', that is, the current directory.

Drugim skompresowanym archiwum tar jest archiwum systemu plików, zawierające nazwy ścieżek relatywne do głównego katalogu systemu, na którym będą instalowane. Nazwy te nie zaczynają się od ukośników.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008
Michał Kułach <[email protected]>, 2012