deb-symbols(5) plik z rozszerzonymi informacjami o bibliotekach

SKŁADNIA

symbole

OPIS

Format wpisów określających rozszerzone zależności bibliotek współdzielonych w tych plikach jest następujący:

<soname biblioteki> <szablon głównych zależności>
[ | <alternatywny szablon zależności> ]
[ ... ]
[ * <nazwa-pola>: <wartość pola> ]
[ ... ]
 <symbol> <minimalna wersja>[ <id szablonu zależności> ]

Wersja biblioteki jest dokładną wartością pola SONAME, jak ją wypisuje objdump(1). Szablon zależności jest zależnością, w której #MINVER# jest dynamicznie zamieniane albo przez zależność wersji w postaci "(>= minimalna wersja)", albo jest usuwane (jeżeli wystarcza niewersjonowana zależność).

Z każdym wyeksportowanym symbolem (wymienionym jako nazwa@wersja, gdzie wersja jest równa "Base", jeśli biblioteka nie jest wersjonowana) jest skojarzona minimalna wersja w szablonie zależności (główny szablon zależności jest używany, jeżeli nie podano id szablonu zależności). Alternatywne szablony zależności są kolejno numerowane, pierwszy ma numer 1, drugi - 2, itd.

Każdy wpis dotyczący biblioteki może mieć także parę pól zawierających metadane. Pola te są przechowywane w liniach zaczynających się od znaku gwiazdki. Obecnie, jedynym poprawnym polem jest Build-Depends-Package, które określa nazwę pakietu "-dev" skojarzonego z biblioteką i używanego przez dpkg-shlibdeps do upewnienia się, że wygenerowana zależność jest co najmniej tak restrykcyjna jak odpowiadająca jej zależność czasu budowania.

PRZYKŁADY

Prosty plik symboli

libftp.so.3 libftp3 #MINVER#
 DefaultNetbuf@Base 3.1-1-6
 FtpAccess@Base 3.1-1-6
 [...]

Zaawansowany plik symboli

libGL.so.1 libgl1
| libgl1-mesa-glx #MINVER#
* Build-Depends-Package: libgl1-mesa-dev
 publicGlSymbol@Base 6.3-1
 [...]
 implementationSpecificSymbol@Base 6.5.2-7 1
 [...]

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008