csplit(1) dzieli plik na części według wierszy kontekstu

SKŁADNIA

csplit [OPCJA]... PLIK WZORZEC...

OPIS

Wypisuje części PLIKU rozdzielone WZORCEM/WZORCAMI do plików "xx00", "xx01", ..., i wyświetla liczbę bajtów każdej części na standardowe wyjście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-b, --suffix-format=FORMAT
używa FORMATU sprintf zamiast %02d
-f, --prefix=PRZEDROSTEK
używa PRZEDROSTKA zamiast "xx"
-k, --keep-files
nie usuwa plików wyjściowych w przypadku wystąpienia błędów
-m, --suppress-matched
pomija wiersze pasujące do WZORCA
-n, --digits=CYFRY
używa podanej liczby cyfr zamiast 2
-s, --quiet, --silent
nie wyświetla rozmiaru plików wyjściowych
-z, --elide-empty-files
usuwa puste pliki wyjściowe
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Czyta standardowe wejście, jeśli PLIKIEM jest -. Każdy WZORZEC może być:

LICZBA
kopiuje do podanego numeru wiersza (z jego wyłączeniem)
/WYR-REG/[OFFSET]
kopiuje do pasującego wiersza (z jego wyłączeniem)
%WYR-REG%[OFFSET]
pomija do pasującego wiersza (z jego wyłączeniem)
{LICZBA}
powtarza poprzedni wzorzec określoną liczbę razy
{*}
powtarza poprzedni wzorzec tyle razy, ile to możliwe

OFFSET jest określony przez obowiązkowy + lub -, po którym następuje liczba naturalna.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu csplit proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Stuarta Kempa i Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.