cat(1) łączy pliki i wypisuje je na standardowe wyjście

SKŁADNIA

cat [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Łączy PLIK(I) lub standardowe wejście na standardowe wyjście.

-A, --show-all
równoważne -vET
-b, --number-nonblank
numeruje niepuste linie wyjścia, nadpisując -n
-e
równoważne -vE
-E, --show-ends
wyświetla $ na końcu każdego wiersza
-n, --number
numeruje wszystkie wiersze wyjścia
-s, --squeeze-blank
zastępuje powielone puste wiersze jednym
-t
równoważne -vT
-T, --show-tabs
wyświetla znaki tabulacji jako ^I
-u
(ignorowana)
-v, --show-nonprinting
używa notacji ^ i M-, z wyjątkiem LFD i TAB
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

PRZYKŁADY

cat f - g
Wyświetla zawartość: pliku "f", następnie standardowego wyjścia, na końcu pliku "g".
cat
Kopiuje standardowe wejście na standardowe wyjście.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu cat proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda i Richarda M. Stallmana.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.