tac(1) łączy i wyświetla odwrócone pliki

SKŁADNIA

tac [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisuje każdy z PLIKÓW na standardowe wyjście, poczynając od ostatniego wiersza. Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-b, --before
dołącza separator przed, zamiast po rekordzie
-r, --regex
interpretuje separator jako wyrażenie regularne
-s, --separator=ŁAŃCUCH
używa jako separatora ŁAŃCUCHA zamiast nowego wiersza
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu tac proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Jaya Lepreau i Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.