captoinfo(1) konwersja opisu terminali w formacie termcap do formatu terminfo

SKŁADNIA

captoinfo [-vn szerokość] [-V] [-1] [-w szerokość] plik ...

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

captoinfo szuka w pliku opisu terminali w formacie termcap. Dla każdego znalezionego opisu na standardowe wyjście jest wypisywany odpowiednik tego opisu w formacie terminfo. Parametry tc w formacie termcap są przekształcane bezpośrednio na parametry use formatu terminfo.

Jeżeli nazwa pliku nie zostanie podana w linii poleceń, jest ona pobierana ze zmiennej środowiskowej TERMCAP. Jeżeli w zmiennej TERMCAP znajduje się pełna ścieżka do pliku, pobierane są z niego jedynie dane terminala opisywanego zmienną środowiskową TERM. Jeżeli zmienna TERMCAP nie istnieje, czytany jest plik /usr/share/terminfo.

-v
wypisz informacje na temat działania programu na standardowe wyjście błędu.
-V
wypisz numer wersji programu na standardowe wyjście błędu i zakończ działanie.
-1
wypisuj po jednym polu w każdej linii. W przeciwnym wypadku w każdej linii znajdzie się kilka pól tak, aby nie przekroczyć 60 znaków w linii.
-w
ustaw długość linii na szerokość znaków.

PLIKI

/usr/share/terminfo
skompilowana baza danych o terminalach.

KONWERSJA NIESTANDARDOWYCH OPISÓW MOżLIWOśCI TERMINALI

Część przestarzałych niestandardowych możliwości zostanie przez captoinfo automatycznie przekształcona do standardowej postaci w formacie terminfo (SVr4/XSI Curses). Po każdej konwersji tego rodzaju program wypisze informację na standardowe wyjście błędów umożliwiając użytkownikowi sprawdzenie, czy nie doszło do przypadkowej translacji przypadkowej wartości lub błędu syntaktycznego.

NiestandStandPochodzenieOpis
nazwanazwaterminfo

BOmrAT&Tenter_reverse_mode
CIviAT&Tcursor_invisible
CVveAT&Tcursor_normal
DSmhAT&Tenter_dim_mode
EEmeAT&Texit_attribute_mode
FELFAT&Tlabel_on
FLLOAT&Tlabel_off
XSmkAT&Tenter_secure_mode
EN@7XENIXkey_end
GEaeXENIXexit_alt_charset_mode
GSasXENIXenter_alt_charset_mode
HMkhXENIXkey_home
LDkLXENIXkey_dl
PDkNXENIXkey_npage
PNpoXENIXprtr_off
PSpfXENIXprtr_on
PUkPXENIXkey_ppage
RT@8XENIXkent
UPkuXENIXkcuu1
KAk;Tekkey_f10
KBF1Tekkey_f11
KCF2Tekkey_f12
KDF3Tekkey_f13
KEF4Tekkey_f14
KFF5Tekkey_f15
BCSbTekset_background
FCSfTekset_foreground
HSmhIrisenter_dim_mode

Plik termcap w sytemie XENIX zawierał opis zestawu rozszerzonych możliwości takich, jak rysowanie formularzy, korzystających ze znaków z górnej połowy zestawu ASCII na komputerach IBM PC. Oto one:

CapGraphic

G2upper left
G3lower left
G1upper right
G4lower right
GRpointing right
GLpointing left
GUpointing up
GDpointing down
GHhorizontal line
GVvertical line
GCintersection
G6upper left
G7lower left
G5upper right
G8lower right
Grtee pointing right
Grtee pointing left
Gutee pointing up
Gdtee pointing down
Ghhorizontal line
Gvvertical line
Gcintersection
GGacs magic cookie count

Jeżeli w opisie terminala pojawi się jednoliniowy opis możliwości, jest on przekształcany do postaci ciągu acsc. Opisy dwuliniowe oraz opisy GG są pomijane, zaś program wypisuje komunikat ostrzegawczy.

System AIX firmy IBM posiada bazę terminfo opartą na terminfo systemu SVr1 niekompatybilną z formatem SVr4. Następujące rozszerzenia systemu AIX są przekształcane automatycznie.

IBMXSI

kselkslt
kbtabkcbt
font0s0ds
font1s1ds
font2s2ds
font3s3ds

Dodatkowo opis możliwości box charakterystyczny dla systemu AIX jest automatycznie przekształcany do postaci ciągu acsc.

Biblioteka terminfo Hewlett-Packarda obsługuje dwie niestandardowe możliwości terminfo: meml (blokada pamięci) oraz memu (odblokowanie pamięci). Są one pomijane i wysyłany jest komunikat ostrzegawczy.

UWAGI

Ten program jest w rzeczywistości dowiązaniem do programu tic(1M) pracującego w trybie -I.

Opcja -v działa nieco odmiennie niż w SVr4. W systemie SVr4 aby określić poziom generowania informacji należy tę opcję powtórzyć odpowiednią ilość razy.

AUTOR

Eric S. Raymond <[email protected]>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 captoinfo

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.