atoll(3) przekształcenie łańcucha znaków na liczbę całkowitą

Other Alias

atoi, atol

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>


int atoi(const char *nptr);
long atol(const char *nptr);
long long atoll(const char *nptr);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

atoll():

_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja atoi() przekształca początkową część łańcucha znaków wskazywanego przez nptr na int. Działa tak samo, jak

strtol(nptr, NULL, 10);

z wyjątkiem tego, że atoi() nie wykrywa błędów.

Funkcje atol() i atoll() zachowują się tak samo, jak atoi(), oprócz tego, że przekształcają początkową część przekazanego im łańcucha na --- w zależności od typu zwracanego przez te funkcje --- odpowiednio long oraz long long.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracany jest wynik przekształcenia.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje atoi(), atol() i atoll() są wątkowo bezpieczne z pewnymi zastrzeżeniami. Mogą być bezpiecznie używane w aplikacjach wielowątkowych, tak długo, jak setlocale(3) nie jest wywoływane w celu zmiany ustawień regionalnych, podczas jego wykonywania.

ZGODNE Z

SVr4, POSIX.1-2001, 4.3BSD, C99. C89 and POSIX.1-1996 zawierają tylko funkcje atoi() i atol().

UWAGI

Funkcja atoq() zapewniana przez linuksowe libc jest przestarzałą nazwą dla atoll(); atoq() nie jest udostępniane przez glibc.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.