ascii-xfr(1) podeślij/pobierz pliki przy użyciu protokołu ASCII

SKŁADNIA

ascii-xfr -s|-r [-dnv] [-l linedelay] [-c characterdelay] filename

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Ascii-xfr Transferuje pliki w trybie ASCII. Oznacza to brak kontroli przepływu, brak sum kontrolnych i brak negocjacji nazwy pliku. Powinno się tego sposobu używać tylko w ostateczności.

Protokół ASCII transferuje pliki linia-po-linii. Znak EOL (końca linii) jest transferowany jako CRLF. Podczas odbierania, znak CR jest odrywany z nadchodzącego pliku. Znak Control-Z (ASCII 26) sygnalizuje EOF (koniec pliku).

Ascii-xfr podczas odczytu czyta z stdin, a podczas wysyłania zapisuje dane do stdout. Określona forma przekierowania wejścia lub wyjścia na urządzenie modemowe jest więc niezbędna do jakichkolwiek działań.

OPCJE

-s
Wyślij plik.
-r
Pobierz plik. Jedna z opcji -s lub -r musi być obecna.
-d
Użyj Control-D (ASCII 4) jako znaku EOF.
-n
Nie tłumacz CR na CRLF i odwrotnie.
-v
Verbose: pokazuj statystyki transferu na stderr.
-l milliseconds
Podczas transmitowania, określa pauzę po każdej linii.
-c milliseconds
Podczas transmisji, określa pauzę po każdym znaku.
file
Nazwa wysyłanego (lub odbieranego) pliku. Podczas odbierania, każdy istniejący plik o tej nazwie zostanie skrócony.

UŻYCIE Z MINICOMEM

Jeśli chcesz wołać ten program z minicoma(1), uruchom go i przejdź do menu Options (opcje). Wybierz File transfer protocols (protokoły transferu plików). Dodaj następujące linie, np. jako protokoły I i J.

I Ascii  /usr/bin/ascii-xfr -sv  Y  U  N  Y
J Ascii  /usr/bin/ascii-xfr -rv  Y  D  N  Y

AUTOR

Miquel van Smoorenburg, [email protected]

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 ascii-xfr

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.