add-shell(8) dodaje powłokę do listy poprawnych powłok zgłoszeniowych

SKŁADNIA

add-shell nazwa_powłoki [nazwa_powłoki...]

OPIS

add-shell kopiuje /etc/shells do /etc/shells.tmp, dodaje podaną powłokę do tego pliku, jeśli jeszcze w nim nie występuje, a następnie kopiuje ten tymczasowy plik z powrotem do /etc/shells.

Powłoki muszą być podawane za pomocą pełnych nazw ścieżek.

TŁUMACZENIE

Niniejsze tłumaczenie jest częścią pakietu debianutils. Strony podręcznika zawarte w pakiecie przetłumaczyli: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]>, Michał Kułach <[email protected]> oraz Robert Luberda <[email protected]>.