zipgrep(1) przeszukuje pliki w archiwum ZIP znajdując wiersze pasujące do

SKŁADNIA

zipgrep [opcje-egrep] wzorzec plik[.zip] [plik(i) ...] [-x xplik(i) ...]

OPIS

zipgrep wyszukuje pliki w archiwum ZIP, odnajdując wiersze pasujące do wzorca. zipgrep jest skryptem powłoki i do działania wymaga egrep(1) i unzip(1). Wyniki działania są identyczne do egrep(1).

ARGUMENTY

wzorzec
Wzorzec do archiwum ZIP. Można użyć dowolnego łańcucha i wyrażenia regularnego rozumianego przez egrep(1). plik[.zip] to ścieżka do archiwum ZIP. Nie można podać w niej masek (wieloznaczników). Jeśli nie odnajdzie się plik pod podaną nazwą, dodawany jest przyrostek .zip. Samorozpakowujące się pliki ZIP są obsługiwane, podobnie jak inne archiwa ZIP, należy jedynie dodać (jeśli potrzeba) przyrostek .exe.
[plik(i)]
Opcjonalna lista członów archiwum do przetworzenia, oddzielonych spacjami. Jeśli się ich nie poda, przeszukiwane są wszystkie części archiwum ZIP. Można skorzystać z wyrażeń regularnych (masek) do dopasowania wielu składników:
*
dopasowuje sekwencję 0 lub więcej znaków
?
dopasowuje dokładnie 1 znak
[...]
dopasowuje dowolny pojedynczy znak z pomiędzy nawiasów; przedziały są określone przez znak początkowy, minus i znak końcowy. Jeśli jakiś wykrzyknik lub daszek ("!" lub "^") znajduje się zaraz za lewym nawiasem, to dopełniany jest przedział znaków w nawiasach (tzn. dopasowane są wszystkie znaki poza tym w nawiasie).
Proszę upewnić się, że cytowane są wszystkie znaki, które mogą być zinterpretowane lub zmodyfikowane przez system operacyjny.
[-x xplik(i)]
Opcjonalna lista składników archiwum wyłączonych z przetwarzania. Ponieważ znaki masek dopasowują znak oddzielający katalogi ("/"), ta opcja może być użyta do wyłączenia wszystkich plików z podkatalogów. Przykładowo "zipgrep grumpy foo *.[ch] -x */*" dopasuje łańcuch "grumpy" we wszystkich plikach źródłowych C w głównym katalogu archiwum "foo", lecz nie w podkatalogach. Bez opcji -x, byłyby przeszukane wszystkie pliki źródłowe C we wszystkich podkatalogach pliku zip.

OPCJE

Wszystkie opcje przed nazwą archiwum ZIP są przekazywane do egrep(1).

URL

Strona Info-ZIP jest dostępna pod adresem http://www.info-zip.org/pub/infozip/ lub ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/ .

AUTORZY

Autorem zipgrep jest Jean-loup Gailly.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 6.0 oryginału.