ydpdict(1) interfejs słowników Collinsa i Langenscheidt

SKŁADNIA

ydpdict [ opcje ]

OPIS

ydpdict jest korzystającym z biblioteki ncurses interfejsem służącym do obsługi multimedialnych słowników: angielsko-polskiego, polsko-angielskiego Collinsa, oraz niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego Langenscheidt, wydanych przez Young Digital Planet.

ydpdict szuka pliku konfiguracyjnego w następujących miejscach (czytany jest tylko pierwszy znaleziony plik):

1)
~/ydpdict.conf
2)
~/.ydpdictrc
3)
/etc/ydpdict.conf

OPCJE

-e [--eng]
Uruchamia słownik angielsko-polski (domyślne).
-p [--pol]
Uruchamia słownik polsko-angielski.
-g [--ger-pol]
Uruchamia słownik niemiecko-polski.
-o [--pol-ger]
Uruchamia słownik polsko-niemiecki.
-f [--path=ŚCIEŻKA]
Podaje ścieżkę do plików danych.
-c [--cdpath=ŚCIEŻKA]
Podaje ścieżkę do płyty CD.
-P [--player=ŚCIEŻKA]
Podaje ścieżkę do odtwarzacza plików WAV.
-w [--word=SŁOWO]
Uruchamia słownik i tłumaczy podane słowo.
-A [--audio=URZĄDZENIE]
Określa domyślne urządzenie dźwiękowe.
--version
Wyświetla wersję programu.
-h [--help]
Wyświetla tekst pomocy.

AUTOR

ydpdict został napisany przez Wojtka Kaniewskiego <[email protected]>. Najnowszą wersję można znaleźć pod adresem http://toxygen.net/ydpdict/