xwd(1) zrzuca obraz okna X

SKŁADNIA

xwd [-debug] [-help] [-nobdrs] [-out plik] [-xy] [-frame] [-add wartość] [-root | -id id | -name nazwa ] [-icmap] [-screen] [-silent] [-display wyświetlacz]

OPIS

Xwd to narzędzie do zrzucania zawartości okien X Window System. Xwd umożliwia użytkownikom X zapisywanie obrazów okien w specjalnie sformatowanych plikach zrzutu. Plik ten może być potem odczytywany przez różne narzędzia X w celu ponownego wyświetlenia, drukowania, edycji, formatowania, itp. Okno docelowe jest wybierane przez kliknięcie na nim wskaźnikiem myszy. Na początku zrzucania włączany jest dzwonek klawiatury, a po jego zakończeniu, dzwonek dzwoni dwukrotnie.

OPCJE

-display wyświetlacz
Argument ten umożliwia określenie, do którego serwera się podłączyć; zobacz X(1).

-help
Drukuje informacje o użyciu.

-nobdrs
Argument en mówi, że zrzut okna nie powinien zawierać pikseli, składających się na jego obramowanie. Jest to przydatne w sytuacjach, kiedy użytkownik życzy sobie włączenia zawartości okna do dokumentu jako ilustracji.

-out plik
Ten argument umożliwia użytkownikowi podanie pliku wyjściowego zrzutu. Domyślnym punktem zrzutu jest standardowe wyjście.

-xy
Ta opcja tyczy się tylko kolorowych wyświetlaczy. Wybiera format `XY' zrzucania, zamiast domyślnego `Z'.

-add wartość
Ta opcja określa wartość ze znakiem, która będzie dodawana do każdego piksela.

-frame
Ta opcja wskazuje, że podczas ręcznego wybierania okna, ramka menedżera okien powinna być załączona.

-root
Ta opcja wskazuje, że do zrzutu powinno zostać wybrane okno główne, bez wymagania od użytkownika wybrania okna wskaźnikiem.

-id id
Ta opcja wskazuje, że okno o podanym identyfikatorze zasobu powinno być wybrane do zrzutu, bez oczekiwania od użytkownika wybrania go wskaźnikiem.

-name nazwa
Ta opcja wskazuje, że okno o podanej właściwości WM_NAME powinno być wybrane do zrzutu, bez oczekiwania od użytkownika wybrania okna wskaźnikiem.

-icmap
Normalnie mapa kolorów wybranego okna używana jest do uzyskania wartości RGB. Ta opcja wymusza zamiast tego użycie zainstalowanej mapy kolorów ekranu.

-screen
Ta opcja wskazuje, że żądanie GetImage, użyte do uzyskania obrazu powinno być wykonane na raczej oknie głównym niż bezpośrednio na określonym oknie. W ten sposób możesz uzyskać kawałki innych okien, które zakrywają podane okno, a co ważniejsze, można złapać menu i inne elementy, które są niezależne od okien, lecz istnieją na podanym oknie.

-silent
Działa cicho, tj. nie dzwoni dzwonkami podczas pracy.

ŚRODOWISKO

DISPLAY
Dla uzyskania domyślnego hosta i numeru wyświetlacza.

PLIKI

XWDFile.h
Plik definicji formatu X Window Dump File.

AUTORZY

Tony Della Fera, Digital Equipment Corp., MIT Project Athena
William F. Wyatt, Smithsonian Astrophysical Observatory

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 7.7+3 oryginału.