xinit(1) program inicjujący system X Window

SKŁADNIA

xinit [ [ klient ] opcje ... ] [ -- [ server ] [ ekran ] opcje ... ]

OPIS

Program xinit jest używany do startu systemu X Window i pierwszego programu klienta dla systemów, które nie używają menedżera logowania, takiego jak xdm(1) lub w środowisku używającym wiele systemów okien. Kiedy pierwszy klient istnieje, xinit będzie kończył proces X serwera i zakończy się.

Jeżeli żaden program klienta nie jest podany w linii komendy, xinit będzie szukał w głównym katalogu użytkownika pliku .xinitrc aby wykonać go jako skrypt powłoki w celu uruchomienia programu klienta. Jeżeli ten plik nie istnieje, xinit będzie używał następującej komendy jako domyślnej:


  xterm -geometry +1+1 -n login -display :0

Jeżeli w wierszu polecenia nie jest podany żaden program serwera, xinit będzie szukał w głównym katalogu użytkownika pliku skryptowego .xserverrc. Następnie wykona go jako skrypt powłoki w celu uruchomienia programu serwera. Jeżeli plik ten nie istnieje, xinit będzie używał następującej komendy domyślnej:


  X :0

Proszę zwrócić uwagę, że jest to program o nazwie X w aktualnej ścieżce dostępu. Administrator sieci powinien więc utworzyć dowiązanie do odpowiedniego typu serwera w komputerze lub utworzyć skrypt powłoki, który wywoła xinit z odpowiednim serwerem.

Uwaga, podczas używania skryptu .xserverrc należy upewnić się czy wykonujemy "exec" z prawdziwym X serwerem. Nieudane wykonanie tego etapu może spowodować, że serwer X będzie się powoli uruchamiał i zakańczał. Na przykład:


  exec Xdisplaytype

Ważnym punktem jest to, że programy, które są wykonywane przez skrypt .xinitrc powinny być wykonywane w tle, jeżeli one nie zakończą się prawidłowo, tak że one nie uchronią innych programów przed wystartowaniem. Jednak najdłużej żyjący z uruchomionych programów (zazwyczaj menedżer okien lub emulator terminala) powinien zostać pozostawiony na pierwszym planie. Jest to konieczne by skrypt się nie zakończył (co sygnalizuje, że zadanie użytkownika jest wykonane i xinit powinien się zakończyć).

W wierszu polecenia może być jeszcze podany alternatywny klient i/lub serwer. Żądany program klienta i jego argumenty powinny być podane jako pierwsze argumenty wiersza polecenia xinit. W celu zadeklarowania szczególnej linii komendy serwera, proszę dołączyć podwójną kreskę (--) do wiersza polecenia xinit (po wszelkich klientach i argumentach), a za nią oczekiwaną komendę serwera.

Zarówno nazwa programu klienta jak i nazwa programu serwera muszą się zaczynać znakiem ukośnika (/) albo kropką (.). W przeciwnym razie będą one traktowane jako argumenty dołączane do ich indywidualnych wierszy startowych. To umożliwia dodanie argumentów (na przykład, kolorów obrazu i tła) bez potrzeby powtarzania całego wiersza polecenia.

Jeżeli nazwa serwera nie jest zadeklarowana, a pierwszy argument występujący po podwójnej kresce (--) to dwukropek z doklejoną cyfrą, to xinit rozpozna ten numer jako kod ekranu zamiast zero. Wszystkie pozostałe argumenty są dołączane na końcu wiersza polecenia serwera.

PRZYKŁADY

Poniżej są poszczególne przykłady na używanie argumentów w wierszu polecenia xinit.
xinit
Xinit uruchomi tu serwer o nazwie X i wykona skrypt użytkownika .xinitrc, o ile taki istnieje, a w przeciwnym razie wystartuje program xterm.
xinit -- /usr/bin/Xvnc :1
Tu widać, jak można uruchomić określony typ serwera na innym ekranie.
xinit -geometry =80x65+10+10 -fn 8x13 -j -fg white -bg navy
To uruchomi serwer o nazwie X, i dołączy podane argumenty do domyślnego wiersza polecenia programu xterm. Program zignoruje skrypt .xinitrc.
xinit -e widgets -- ./Xorg -l -c
Ten przykład użyje polecenia ./Xorg -l -c aby uruchomić serwer i dołączyć argumenty -e widgets do domyślnego polecenia xterm.
xinit /usr/ucb/rsh fasthost cpupig -display ws:1 -- :1 -a 2 -t 5
Ten przykład uruchomi serwer o nazwie X na wyświetlaczu 1, z argumentami -a 2 -t 5. Potem uruchomi sieciową powłokę na zdalny komputer fasthost, na którym wykona polecenie cpupig, nakazując mu wyświetlanie obrazu z powrotem do lokalnej stacji.

Poniżej jest przykład skryptu .xinitrc uruchamiającego zegar, poszczególne terminale i pozostawiającego menedżer okien pracujący w trybie "ostatniej" aplikacji. Zakładając, że menedżer okien został skonfigurowany prawidłowo, użytkownik wybiera pozycję menu "Exit" aby zamknąć program X.

xrdb -load $HOME/.Xresources
xsetroot -solid gray &
xclock -g 50x50-0+0 -bw 0 &
xload -g 50x50-50+0 -bw 0 &
xterm -g 80x24+0+0 &
xterm -g 80x24+0-0 &
twm

Sieć, która chce tworzyć wspólne środowisko startowe może po prostu utworzyć domyślny skrypt .xinitrc, który odwołuje się do pliku startowego dla sieci rozległych o ścieżce dostępu:

#!/bin/sh
. /etc/X11/xinit/site.xinitrc

Innym podejściem jest napisanie skryptu, który uruchomi xinit ze specjalnym skryptem powłoki. Takie skrypty są zwykle nazywane x11, xstart albo startx i są wygodnym sposobem zapewnienia prostego interfejsu dla początkujących użytkowników:

#!/bin/sh
xinit /etc/X11/xinit/site.xinitrc -- /usr/bin/X -br

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

DISPLAY
Ta zmienna określa nazwę ekranu, z którym programy klienta powinny się połączyć.
XINITRC
Ta zmienna deklaruje plik skryptu inicjującego zawierający polecenia powłoki do wystartowania inicjującego okna. Domyślnie jest używany plik .xinitrc w katalogu domowym.

PLIKI

.xinitrc
.xinitrc domyślny skrypt programu klienta
xterm
uruchamiany, jeżeli nie istnieje plik .xinitrc
.xserverrc
domyślny skrypt programu serwera
X
serwer uruchamiany jeżeli nie istnieje plik .xserverrc

AUTOR

Bob Scheifler, MIT Laboratory dla Computer Scienc

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Rafał Witowski (PTM), Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.3.4 oryginału.