xine-remote(1) małe narzędzie do łączenia się z serwerem zdalnej kontroli xine.

SKŁADNIA

xine-remote [opcje]

OPIS

Ta strona manuala opisuje w skrócie narzędzie xine-remote .

xine-remote może zastąpić surowe, telnetowe połączenie do serwera zdalnej kontroli xine. Używa on programów wspomagających readline (uzupełnianie, skróty vi/emacs, historia poleceń, etc...). Domyślnie, próbuje on połączyć się lokalnie, używając domyślnego portu (patrz xine(1)).

OPCJE

Program naśladuje składnię wiersza poleceń w stylu GNU, z długimi nazwami opcji zaczynającymi się od podwójnego myślnika (`-'). Skrót opcji zamieszczony jest poniżej
-H, --host <nazwa_hosta>
Próbuj połączyć do <nazwa_hosta>.
-P, --port <port>
Próbuj połączyć z hostem używając <port>.
-c, --command <polecenie>
Wyślij polecenie do serwera i zamknij połączenie. Polecenie powinno znajdować się między apostrofami jeżeli zawiera spacje, lub znaki specjalne.
-n, --noconnect
Nie próbuj się połączyć przy starcie
-v, --version
Wyświetl wersję programu
-h, --help
Wyświetla skrót pomocy

POLECENIA

Jest dostępnych kilka poleceń, które są używane do otwierania i zamykania połączeń:
?
Wyświetla dostępne polecenia (programu xine-remote + serwera jeśli połączenie jest ustanowione).
version
Wyświetla wersję.
open <serwer[:port]>
Otwiera połączenie do serwera. Można opcjonalnie podać port używając separatora (:).
close
Zamknij połączenie.
quit
Zakończ xine-remote.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

xine(1).

AUTHOR

Ten podręcznik został napisany przez Daniel Caujolle-Bert <[email protected]> dla projektu xine.

TŁUMACZENIE

Bartłomiej Muryn <[email protected]>