xcopy(1) rekurencyjne kopiowanie katalogów MSDOS

SKŁADNIA

xcopy katalog_źródłowy katalog_docelowy

OPIS

Skrypt xcopy służy do rekurencyjnego kopiowania jednego katalogu do innego.

Jeśli katalog docelowy nie istnieje, to jest zakładany. Jeżeli istnieje, to pliki z katalogu źródłowego są kopiowane wprost do niego, nie jest zaś w nim tworzony podkatalog katalog_źródłowy, w przeciwieństwie do działania cp -rf.

BŁĘDY

Polecenie to jest "a big kludge". Poprawna implementacja wymagałaby przerobienia znacznych części mtools, ale niestety nie mam na to teraz czasu. Główną wadą tego rozwiązania jest jego nieefektywność w niektórych systemach (kilka kolejnych wywołań mtoools, co podważa sens buforowania wykorzystywanego przez mtools).

UWAGI

Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia sekcji opisującej konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.