whereis(1) znajdź pliki binarne, źródłowe i strony podręcznika dla danego

SKŁADNIA

whereis [-bmsu] [-BMS katalog... -f] nazwa_pliku...

OPIS

whereis lokalizuje źródła oraz binaria i dokumentację man dla zadanych plików. Z podanych nazw wstępnie usuwana jest początkowa składowa określająca ścieżkę oraz ewentualne (pojedyncze) kończące rozszerzenie postaci .ext, na przykład, .c. Przedrostki s. wynikające z użycia kontroli kodu źródłowego są również obsługiwane. Następnie whereis usiłuje zlokalizować położenie żądanego programu, posługując się listą standardowych miejsc linuksowych.

OPCJE

-b
Szuka tylko binariów.
-m
Szuka tylko sekcji dokumentacji podręcznika ekranowego.
-s
Szuka tylko źródeł.
-u
Szuka wpisów odbiegających od normy. Plik odbiega od normy, jeśli nie ma choć jednej pozycji każdego zadanego typu. Zatem "whereis  -m  -u  *" wyszukuje pliki w bieżącym katalogu, które nie mają dokumentacji.
-B
Zmienia lub w inny sposób ogranicza miejsca, gdzie whereis szuka binariów.
-M
Zmienia lub w inny sposób ogranicza miejsca, gdzie whereis szuka sekcji stron podręcznika ekranowego.
-S
Zmienia lub w inny sposób ogranicza miejsca, gdzie whereis szuka źródeł.
-f
Kończy ostatnią listę katalogów i sygnalizuje początek nazw plików. Musi być użyte, jeśli zastosowano jedną z opcji -B, -M lub -S.

PRZYKŁAD

Znajdź wszystkie pliki w /usr/bin, które nie mają dokumentacji w /usr/share/man/man1 ze źródłem w /usr/src:
example% cd /usr/bin
example% whereis -u -M /usr/share/man/man1 -S /usr/src -f *

PLIKI

/{bin,sbin,etc}
/usr/{lib,bin,old,new,local,games,include,etc,src,man,sbin,
X386,TeX,g++-include}
/usr/local/{X386,TeX,X11,include,lib,man,etc,bin,games,emacs}

BŁĘDY

Ponieważ whereis, w celu szybszego wykonywania się wykorzystuje chdir(2V), ścieżki podane opcjami -M, -S lub -B muszą być pełnymi ścieżkami, to jest muszą zaczynać się od "/".

whereis ma wbudowaną (hard-coded) ścieżkę przeszukiwania, więc może nie zawsze znajdować to, czego szukasz.

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie whereis jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1 oryginału.