weechat(1) rozszerzalny klient rozmów

SKŁADNIA

weechat [-a|--no-connect] [-d|--dir <ścieżka>] [-p|--no-plugin] [-r|--run-command <komenda>] [-s|--no-script] [--upgrade] [wtyczka:opcja...]
weechat [-c|--colors]
weechat [-h|--help]
weechat [-l|--license]
weechat [-v|--version]

OPIS

WeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) to darmowy klient rozmów, szybki i lekki, przeznaczony dla wielu systemów operacyjnych. Posiada dużo opcji konfiguracyjnych i dodatkowych wtyczek.

OPCJE

-a, --no-connect

Wyłącza automatyczne łączenie się z serwerami podczas uruchamiania WeeChat.

-c, --colors

Wyświetla domślne kolory w terminalu.

-d, --dir <ścieżka>

Ustawia ścieżkę jako katalog domowy WeeChat (używany dla plików konfiguracyjnych, logów, wtyczek użytkownika i skryptów), domyślna wartość to ~/.weechat (katalog zostanie utworzony jeśli nie istnieje). Jeśli ta opcja nie zostanie podada, użyta zostanie zawartość zmiennej WEECHAT_HOME (jeśli została ustawiona).

-h, --help

Wyświetla pomoc.

-l, --license

Wyświetla licencję.

-p, --no-plugin

Wyłącza automatyczne ładowanie wtyczek.

-r, --run-command <komenda>

Wykonuje komendę(-y) po uruchomieniu (komendy należy oddzielać średnikiem).

-s, --no-script

Wyłącza automatyczne ładowanie skryptów.

--upgrade

Aktualizuje WeeChat z użyciem plików sesji wygenerowanych przez komende /upgrade -quit.

-v, --version

Wyświetla wersję WeeChat.

wtyczka:opcja

Opcja dla wtyczki.

OPCJE WTYCZEK

Kompletna dokumentacja na temat opcji wtyczek dostępna jest w WeeChat user's guide.

Dzięki wtyczce irc możliwe jest połączenie z serwerami tymczasowymi za pomocą URLi jak:

irc[6][s]://[[nick][:hasło]@]serwer[:port][/#kanał1[,#kanał2...]]

Aby wejść na kanał IRC poświęcony WeeChat pod nickiem "mójnick":

irc://mó[email protected]/#weechat

Adresy IPv6 mogą być otoczone nawiasami kwadratowymi, aby możliwe było podanie numeru potyu po adresie, na przykład:

irc://mójnick@[2001:db8:0:85a3::ac1f:8001]:6668/#test

PLIKI

$HOME/.weechat/weechat.conf

główny plik konfiguracyjny WeeChat

$HOME/.weechat/plugins.conf

plik konfiguracyjny wtyczek

$HOME/.weechat/sec.conf

plik konfiguracyjny z zabezpieczonymi danymi

$HOME/.weechat/alias.conf

plik konfiguracyjny wtyczki alias

$HOME/.weechat/aspell.conf

plik konfiguracyjny wtyczki aspell

$HOME/.weechat/charset.conf

plik konfiguracyjny wtyczki charset

$HOME/.weechat/exec.conf

plik konfiguracyjny wtyczki exec

$HOME/.weechat/irc.conf

plik konfiguracyjny wtyczki irc

$HOME/.weechat/logger.conf

plik konfiguracyjny wtyczki logger

$HOME/.weechat/relay.conf

plik konfiguracyjny wtyczki relay

$HOME/.weechat/script.conf

plik konfiguracyjny wtyczki script

$HOME/.weechat/trigger.conf

plik konfiguracyjny wtyczki trigger

$HOME/.weechat/xfer.conf

plik konfiguracyjny wtyczki xfer

$HOME/.weechat/weechat.log

plik z logami WeeChat

AUTORZY

Autorem tej strony pomocy Sébastien Helleu <[email protected]>.

Tłumaczenie Krzysztof Korościk <[email protected]>.

PRAWA AUTORSKIE

WeeChat jest tworzony przez Sébastien Helleu i społeczność (pełna lista dostępna jest w pliku AUTHORS).

Copyright © 2003-2016 Sébastien Helleu <[email protected]>

WeeChat is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

Pełna licencja znajduje się w pliku COPYING.

Strona www: https://weechat.org/

WSPARCIE / ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

W celu uzyskania pomocy, lub zgłoszenia błędu zajrzyj na: https://weechat.org/dev/support