wcsncasecmp(3) porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków o ustalonej długości,

SKŁADNIA

#include <wchar.h>


int wcsncasecmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2, size_t n);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcsncasecmp():

Od glibc 2.10:
_XOPEN_SOURCE >= 700 || _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja wcsncasecmp() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strncasecmp(3). Porównuje łańcuch szerokich znaków wskazywany przez s1 z łańcuchem szerokich znaków wskazywanym przez s2, biorąc przy tym pod uwagę co najwyżej n szerokich znaków z każdego łańcucha i ignorując różnice w wielkości znaków (towupper(3), towlower(3)).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja wcsncasecmp() zwraca zero, jeśli po przycięciu do n znaków szerokoznakowe łańcuchy s1 i s2 są jednakowe poza różnicami w rozmiarach liter. Zwraca też wartość dodatnią, gdy przycięty s1 jest większy od przyciętego s2 (z ignorowaniem rozmiarów liter). Wartość ujemna jest zwracana, gdy przycięty s1 jest mniejszy od przyciętego s2 (z ignorowaniem rozmiarów liter).

WERSJE

wcsncasecmp() jest dostarczane przez glibc od wersji 2.1.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja wcsncasecmp() jest bezpieczna dla wątków, lecz nie zawsze. Może być bezpiecznie użyta w aplikacjach wielowątkowych, pod warunkiem, że podczas jej wykonywania ustawienia regionalne nie zostaną zmienione przez funkcję setlocale(3).

ZGODNE Z

POSIX.1-2008. Funkcja nie występuje w POSIX.1-2001 i nie jest dostępna w większości innych systemów.

UWAGI

Zachowanie wcsncasecmp() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pbor[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.