wcpncpy(3) kopiuje łańcuch szerokich znaków o ustalonej długości i zwraca

SKŁADNIA

#include <wchar.h>


wchar_t *wcpncpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src, size_t n);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcpncpy():

Od glibc 2.10:
_XOPEN_SOURCE >= 700 || _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja wcpncpy() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji stpncpy(3). Kopiuje co najwyżej n znaków z łańcucha szerokich znaków wskazywanego przez src, łącznie z kończącym szerokim znakiem null (L'\0'), do tablicy wskazywanej przez dest. W dest zapisywanych jest dokładnie n szerokich znaków. Jeśli długość wcslen(src) jest mniejsza niż n, pozostałe znaki tablicy dest są wypełniane znakami L'\0'. Jeśli długość wcslen(src) jest większa lub równa n, to łańcuch w dest nie będzie zakończony znakiem L'\0'.

Łańcuchy nie mogą zachodzić na siebie.

Programista musi zapewnić, że będzie miejsce przynajmniej na n szerokich znaków w dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcpncpy() zwraca wskaźnik do ostatniego zapisanego szerokiego znaku, tj. dest+n-1.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja wcpncpy() jest bezpieczna dla wątków.

ZGODNE Z

POSIX.1-2008.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.