users(1) wypisuje nazwy użytkowników obecnie zalogowanych na komputerze

SKŁADNIA

users [OPCJA]... [PLIK]

OPIS

Wyświetla użytkowników, którzy są obecnie zalogowani, zgodnie z PLIKIEM. Częstym wyborem jest /var/log/wtmp. Jeśli nie podano PLIKU, używany jest /var/run/utmp.

--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu users proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Josepha Arceneaux i Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.