umask(2) ustawia maskę tworzenia pliku

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>

mode_t umask(mode_t maska);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

umask ustawia maskę na maska & 0777.

Maska jest wykorzystywana przez open(2) do nadawania nowoutworzonym plikom początkowych praw dostępu. W szczególności, prawa dostępu występujące w masce zostaną wyłączone spośród praw dostępu podanych w argumencie mode funkcji open(2) (zatem na przykład, domyślna wartość ogólnej maski, wynosząca 022 powoduje, że nowe pliki w typowym przypadku, gdy mode jest podane jako 0666, będą tworzone z prawami dostępu 0666 & ~022 = 0644 = rw-r--r--).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Ta funkcja systemowa zawsze kończy się pomyślnie i zwraca poprzednią wartość maski.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 umask

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.