tunelp(8) ustawia różne parametry urządzenia lp

SKŁADNIA

tunelp urządzenie [-i PRZERWANIE] [-t CZAS] [-c PRÓBY] [-w OCZEK] [-a {on|off}] [-o {on|off}] [-C {on|off}] [-r] [-s] [-q {on|off}] [-T {on|off}]

OPIS

tunelp ustawia różne parametry urządzeń /dev/lp?, umożliwiając zrobienie z nich lepszego użytku niż standardowo (lub też jakiegokolwiek użytku, jeśli drukarka bez tego nie chce działać...). Bez parametrów, sprawdza tylko, czy urządzenie używa przerwań, czy nie, a jeśli tak, to których. Z parametrami ustawia odpowiednio charakterystykę urządzenia. Parametry to:

-i PRZERWANIE
jest numerem IRQ, którego należy używać dla danego portu równoległego. Jeśli jego wartość jest niezerowa, to opcje -t i -c nie mają efektu. Jeśli dany port nie obsługuje przerwań, opcja ta powstrzyma drukowanie. tunelp -i 0 odnawia bezprzerwaniową obsługę drukarki i powinna ona wtedy znów działać. Jeśli dany port równoległy wspiera przerwania, to ich użycie przyspieszy pracę.

UWAGA: Ta opcja nie powoduje żadnych efektów na systemach używających jądra Linuksa w wersji 2.1.131 lub późniejszej, ponieważ przerwania są przechwytywane przez sterownik "parport". Przerwania te można zmieniać na przykład poprzez edycję /proc/parport/*/irq. Więcej szczegółów na temat sterownika parport można znaleźć w pliku /usr/src/linux/Documentation/parport.txt.

-t CZAS
jest ilością czasu w jiffach, przez którą sterownik czeka jeśli drukarka nie przyjmuje znaku przez określoną liczbę prób, wskazanych przez parametr -c. Wartością domyślną jest 10. Aby uzyskać jak najszybsze drukowanie, bez względu na obciążenie systemu, można ustawić tę wartość na zero. Jeśli szybkość pracy drukarki jest nieistotna, lub jeśli drukuje się tekst na powolnej drukarce, to proszę ustawić wartość na 500 (5 sekund), co spowoduje niskie obciążenie systemu. Wartość ta ogólnie powinna być niższa przy drukowaniu grafiki niż tekstu o współczynnik około 10.

-c PRÓBY
jest liczbą prób wydrukowania znaku na drukarce przed zaśnięciem przez okres -t CZAS. Jest to liczba prób pętli, która próbuje wysłać znak na drukarkę. 120 jest dobrą wartością dla większości drukarek. Domyślną wartością jest 1000, ponieważ istnieją drukarki, wymagające tak długiej zwłoki, lecz można to zmienić. Jeśli ma się bardzo szybką drukarkę, sens może mieć wartość 10. Jeśli masz naprawdę starą drukarkę, możesz tę wartość jeszcze zwiększyć.

Ustawienie -t CZAS na 0 jest równoznaczne z ustawieniem -c PRÓBY na nieskończoność.

-w OCZEK
jest licznikiem zajętych pętli dla sygnału strobe. Podczas gdy większość drukarek zdaje się być w stanie pracować z bardzo krótkim strobe, niektóre drukarki wymagają dłuższego. Zwiększenie tej wartości z domyślnej 0 umożliwi drukowanie na tych drukarkach. Może to też umożliwić drukowanie na dłuższych kablach.

-a {on|off}
Określa to czy przerywać po błędzie drukarki -- domyślnie nie przerywa się. Jeśli jest się przy komputerze, to zapewne chce się widzieć błąd i go naprawić i pozwolić drukarce drukować dalej. Z drugiej strony, jeśli tak nie jest, można raczej chcieć, by spooler zauważył, że drukarka nie jest gotowa i zakończył próby, wysyłając list z informacją. Wybór należy do użytkownika.

-o {on|off}
Bardzo podobne do -a. Powoduje to, że każde wywołanie funkcji open() tego urządzenia sprawdza, czy jest ono on-line i czy zgłasza jakieś błędy w rodzaju braku papieru. Jest to prawidłowe ustawienie dla większości wersji lpd.

-C {on|off}
Opcja ta dodaje dodatkowe ("ostrożne") sprawdzanie błędów. Jeśli opcja ta jest włączona, sterownik drukarki będzie upewniał się, że drukarka jest on-line i nie zgłasza żadnych błędów braku papieru przed wysyłaniem do niej danych. Jest to użyteczne dla drukarek, które normalnie przyjmują dane, gdy są wyłączone.

UWAGA: Ta opcja jest przestarzała, ponieważ jest ona domyślnie włączona w jądrach w wersji 2.1.131 lub wyższej.

-s
Opcja ta zwraca obecny status drukarki, zarówno jako liczbę 0..225, jak i jako listę aktywnych flag. Gdy ta opcja jest podana, implikowane jest -q off, wyłączające wyświetlanie bieżącego IRQ.

-T {on|off}
Ta opcja jest przestarzała. Została dodana w Linuksie 2.1.131 i ponownie usunięta w wersji 2.3.10. Poniższy opis tyczy jedynie tych starych jąder.

Ta opcja mówi sterownikowi la, czy powinien ufać przerwaniom czy też nie. Opcja ta ma sens tylko wtedy, gdy są używane przerwania. Jeżeli włączy się tę opcję, to kiedy sterownikowi drukarki zostanie dostarczone przerwanie, to wyśle on następny czekający znak do drukarki, nawet wtedy, gdy drukarka ciągle jest w stanie BUSY (zajęty). Jest to jedyny sposób usypiania drukarki (pozwalający efektywnie wykorzystać przerwania drukarki) przynajmniej w wypadu drukarek Epson Stylus Color. Sterownik lp automatycznie wykrywa, czy ustawienie tej opcji poprawiłoby wydajność i w takim wypadku wysyła stosowne ostrzeżenie jako wiadomość jądra.

UWAGA: Ufanie przerwaniom może popsuć drukowanie na niektórych drukarkach, tak więc trzeba wiedzieć, czy dana drukarka będzie działać czy nie...

-r
Opcja ta resetuje port. Wymaga jądra Linuksa w wersji 1.1.80 lub późniejszej.

-q {on|off}
Opcja ta włącza wyświetlanie bieżącego ustawienia IRQ.

UWAGI

-o, -C i -s wymagają jądra Linuksa w wersji 1.1.76 lub wyższej.

-C wymaga jądra Linuksa w wersji niższej niż 2.1.131.

-T wymaga jądra Linuksa w wersji 2.1.131 lub wyższej.

BŁĘDY

Dziwnym zbiegiem okoliczności ioctl LPSTRICT w jądrze 2.0.36 ma ten sam numer co wprowadzony w jądrze 2.1.131 ioctl LPTRUSTIRQ. Dlatego użycie opcji -T w systemie z jądrem 2.0.36 może przynieść dziwne efekty, jeżeli tunelp został skompilowany na systemie z jądrem 2.1.131 lub wyższym.

PLIKI

/dev/lp?
/proc/parport/*/*

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie tunelp jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1 oryginału.