tsort(1) wykonuje sortowanie topologiczne

SKŁADNIA

tsort [OPCJA] [PLIK]

OPIS

Wypisuje całkowicie uporządkowaną listę zgodnie z częściowym porządkiem w PLIKU. Jeśli nie podano PLIKU, lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu tsort proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Marka Kettenisa.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwi[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.