tr(1) zamienia lub usuwa znaki

SKŁADNIA

tr [OPCJA]... ZBIÓR1 [ZBIÓR2]

OPIS

Zamienia, kasuje powtórzone i/lub usuwa znaki ze standardowego wejścia, wypisując wynik na standardowe wyjście.

-c, -C, --complement
używa dopełnienia ZBIORU1
-d, --delete
usuwa znaki ze ZBIORU1, nie zamienia ich
-s, --squeeze-repeats
zastępuje każdą sekwencję wejściową, która składa się z powtórzonych znaków wypisanych w ZBIORZE1, pojedynczym wystąpieniem tych znaków
-t, --truncate-set1
najpierw przycina ZBIÓR1 do długości ZBIORU2
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

ZBIÓR składa się z podanych łańcuchów znaków. Większość znaków reprezentuje siebie. Interpretowane są następujące sekwencje:

\NNN
znak o wartości ósemkowej NNN (1 do 3 cyfr ósemkowych)
\\
odwrotny ukośnik
\a
dzwonek, alarm (BEL)
\b
backspace
\f
wysuw strony
\n
znak nowego wiersza
\r
powrót karetki
\t
tabulacja pozioma
\v
tabulacja pionowa
ZNAK1-ZNAK2
wszystkie znaki od ZNAKU1 do ZNAKU2 w kolejności rosnącej
[ZNAK*]
w ZBIORZE2 kopiuje ZNAK, dopóki nie osiągnie długości ZBIORU1
[ZNAK*LICZBA-POWTÓRZEŃ]
kopiuje ZNAK LICZBĘ-POWTÓRZEŃ razy (w notacji ósemkowej, licząc od zera)
[:alnum:]
wszystkie litery i cyfry
[:alpha:]
wszystkie litery
[:blank:]
wszystkie odstępy poziome (tzw. białe znaki)
[:cntrl:]
wszystkie znaki sterujące
[:digit:]
wszystkie cyfry
[:graph:]
wszystkie znaki drukowalne, z wyłączeniem spacji
[:lower:]
wszystkie małe litery
[:print:]
wszystkie znaki drukowalne, łącznie ze spacją
[:punct:]
wszystkie znaki interpunkcyjne
[:space:]
wszystkie odstępy poziome lub pionowe (tzw. białe znaki)
[:upper:]
wszystkie wielkie litery
[:xdigit:]
wszystkie cyfry szesnastkowe
[=ZNAK=]
wszystkie znaki, które są równoważne ZNAKOWI

Do zamiany dochodzi, gdy nie podano opcji -d, natomiast podano ZBIÓR1 oraz ZBIÓR2. Opcja -t może być użyta tylko przy zamianie. ZBIÓR2 jest uzupełniany do długości ZBIORU1, przez powtarzanie ostatniego jego znaku, aż do osiągnięcia wymaganej długości. Nadmiarowe znaki ZBIORU2 są ignorowane. Gwarantuje się rozwinięcie jedynie [:lower:] i [:upper:] w porządku rosnącym; jeśli są wykorzystane przy zamianie, w ZBIORZE2, to mogą być używane tylko, gdy są zestawione w parach, do przeprowadzenia zamiany wielkości znaków. Opcja -s używa ZBIORU1, jeśli nie jest przeprowadzana zamiana, ani usunięcie; w przeciwnym wypadku kasowanie powtórzonych znaków używa ZBIORU2 i ma miejsce już po zamianie i usuwaniu.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu tr proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Jima Meyeringa.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.