toupper_l(3) przekształca literę na wielką lub

Other Alias

toupper, tolower, tolower_l

SKŁADNIA

#include <ctype.h>


int toupper(int c);
int tolower(int c);
int toupper_l(int c, locale_t locale);
int tolower_l(int c, locale_t locale);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

toupper_l(), tolower_l():

Od glibc 2.10:
_XOPEN_SOURCE >= 700
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Te funkcje przekształcają małe litery na wielkie i na odwrót.

Jeśli c jest małą literą toupper() zwraca jej odpowiednik będący wielką literą, jeśli tylko istnieje on w bieżących ustawieniach regionalnych (locale). W przeciwnym razie zwraca c. Funkcja toupper_l() służy temu samemu celowi, lecz używa ustawień regionalnych ustawionych w locale.

Jeśli c jest wielką literą tolower() zwraca jej odpowiednik będący małą literą, jeśli tylko istnieje on w bieżących ustawieniach regionalnych (locale). W przeciwnym razie zwraca c. Funkcja tolower_l() służy temu samemu celowi, lecz używa ustawień regionalnych ustawionych w locale.

Jeśli c nie ani jest wartością unsigned char ani nie ma wartości EOF, zachowanie tych funkcji jest nieokreślone.

Zachowanie toupper_l() i tolower_l() jest niezdefiniowane, jeśli locale jest specjalnych obiektem locale LC_GLOBAL_LOCALE (więcej informacji w duplocale(3)) lub nie jest prawidłowym locale.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracana jest wartość przekształconej litery lub c, gdy przekształcenie nie jest możliwe.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje toupper() i tolower() są wątkowo bezpieczne z pewnymi zastrzeżeniami. Mogą być bezpiecznie używane w aplikacjach wielowątkowych, tak długo, jak setlocale(3) nie jest wywoływane w celu zmiany ustawień regionalnych, podczas ich wykonywania.

ZGODNE Z

toupper(), tolower(): C89, C99, 4.3BSD, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

toupper_l(), tolower_l(): POSIX.1-2008.

UWAGI

Co dokładnie stanowi wielkie i małe litery, zależy od ustawień regionalnych. Na przykład domyślne ustawienia regionalne "C" nie znają umlautów, więc nie jest wykonywane ich przekształcenie.

W niektórych nieangielskich ustawieniach regionalnych występują małe litery bez odpowiadających im liter wielkich; niemieckie ostre s jest jednym z przykładów.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.