tklanguage(1) Uruchamia set-language-env z menu GUI

SKŁADNIA

tklanguage

DESCRIPTION

tklanguage jest graficznym interfejsem użytkownika napisanym jako skrypt w Tcl/Tk, który wybiera preferowany język i uruchamia set-language-env.

AUTOR

Tomohiro KUBOTA <[email protected]>