sulogin(8) login w trybie jednoużytkownikowym

SKŁADNIA

sulogin [ -e ] [ -p ] [ -t SEKUNDY ] [ TTY ]

OPIS

sulogin jest wywoływany przez init(8) gdy system wchodzi w tryb jednoużytkownikowy (jest to wykonywane za pomocą wpisu w inittab(5)). Init stara się również wykonać sulogin, gdy program rozruchowy (np. grub(8)) poda mu opcję -b.

Wyświetlany jest następujący komunikat zachęty:

Give root password for system maintenance
(or type Control-D for normal startup):

(Podaj hasło roota do konserwacji systemu lub wciśnij ^D aby kontynuować zwykły start) Gdy konto roota jest zablokowane, to powyższa zachęta nie jest wyświetlana, a sulogin zachowuje się tak, jakby podano prawidłowe hasło roota.

sulogin będzie podłączony do bieżącego terminala lub do opcjonalnego urządzenia podanego w wierszu polecenia zwykle (/dev/console).

Gdy użyje się opcji -t, to program czeka na reakcję użytkownika jedynie określoną liczbę sekund.

Przy wykorzystaniu opcji -p, powłoka jednoużytkownikowa jest przywoływana z myślnikiem jako pierwszym znakiem w argv[0]. Powoduje to, że powłoka zachowuje się jak powłoka zgłoszeniowa. Domyślnie tak się nie dzieje, tak więc powłoka nie odczytuje plików /etc/profile ani $HOME/.profile przy starcie.

Po tym, jak użytkownik wyjdzie z trybu jednoużytkownikowego lub wciśnie control-D po wyświetleniu zachęty, system będzie kontynuował rozruch do domyślnego poziomu pracy.

ZMIENNE ŚRODOWISKA

sulogin szuka zmiennych środowiskowych SUSHELL lub sushell, aby określić którą powłokę uruchomić. Jeśli zmienna środowiskowa nie jest ustawiona, to program spróbuje wykonać powłokę roota z pliku /etc/passwd. Jeśli to również się nie powiedzie, to na końcu wykorzystana zostanie powłoka /bin/sh.

Jest to niezwykle przydatne w połączeniu z opcją -b do inita. Aby uruchomić system w trybie jednoużytkownikowym, z głównym systemem plików zamontowanym do odczytu i zapisu przy użyciu specjalnej "niezawodnej" powłoki, która jest statycznie zlinkowana (poniższy przykład jest prawidłowy z wierszem polecenia LILO):

boot: linux -b rw sushell=/sbin/sash

METODY ZASTĘPCZE

sulogin najpierw sprawdza hasło roota przy użyciu standardowej metody - getpwnam. Następnie, jeśli poda się opcję -e, to sulogin sprawdza bezpośrednio następujące pliki, w celu znalezienia hasło roota:

/etc/passwd,
/etc/shadow (jeśli istnieje)

Jeśli są one uszkodzone lub nie istnieją, to sulogin uruchomi powłokę roota bez pytania o hasło. Opcji -e należy używać tylko, gdy jest się pewnym, że konsola jest fizycznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem.

AUTOR

Miquel van Smoorenburg <[email protected]>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.88 oryginału.