stdarg(3) listy zmiennych argumentów

Other Alias

va_start, va_arg, va_end, va_copy

SKŁADNIA

#include <stdarg.h>

void va_start(va_list ap, last);
type va_arg(va_list ap, type);
void va_end(va_list ap);
void va_copy(va_list dest, va_list src);

OPIS

Funkcję można wołać z różną liczbą argumentów różnych typów. Plik nagłówkowy <stdarg.h> deklaruje typ va_list i definiuje trzy makra, iterujące przez listę argumentów, których liczba i typy nie są znane wywołanej funkcji.

Wywołana funkcja musi zadeklarować obiekt typu va_list, który jest używany przez makra va_start(), va_arg() i va_end().

va_start()

Makro va_start() inicjuje ap do dalszego użytku przez va_arg() i va_end() i musi być wywołane pierwsze.

Parametr last jest nazwą ostatniego argumentu przed zmienną listą argumentów, czyli ostatnim argumentem, którego typ jest funkcji znany.

Ponieważ adres tego parametru jest używany w makrze va_start(), nie powinien być deklarowany jako zmienna rejestrowa, funkcja czy typ tablicowy.

va_arg()

Makro va_arg() rozwija się do wyrażenia, które ma typ i wartość następnego argumentu w wywołaniu. Argument ap to ap z va_list() zainicjowany przez va_start(). Każde wywołanie va_arg() zmienia ap tak, że następne wywołanie zwraca następny argument. Argument type jest nazwą typu, podaną tak że typ wskaźnika do obiektu, który ma podany typ, można uzyskać przez dodanie * do type.

Pierwsze użycie makra va_arg() po va_start() zwraca argument za last (ostatnim). Kolejne wywołania zwracają wartości pozostałych argumentów.

Jeśli nie ma następnego argumentu lub jeśli type nie jest zgodny z rzeczywistym typem następnego argumentu, pojawią się losowe błędy.

Jeśli ap zostanie przekazane do funkcji używającej va_arg(ap,type), to wartość ap po zakończeniu tej funkcji będzie nieokreślona.

va_end()

Każdemu wywołaniu va_start() musi odpowiadać wywołanie va_end() w obrębie tej samej funkcji. Po wywołaniu va_end() wartość ap będzie nieokreślona. Lista może być przetwarzana wielokrotnie, przy czym każde przetworzenie musi być zawarte pomiędzy va_start() a va_end(). va_end() może być zarówno makrem, jak i funkcją.

va_copy()

Makro va_copy() kopiuje (poprzednio zainicjowaną) listę src argumentów o zmiennej długości do dest. Zachowanie to jest takie samo, jakby va_start() zostało zaaplikowane do dest z tym samym argumentem last, po którym następowałaby ta sama liczba wywołań va_arg(), która była użyta do tej pory, aby osiągnąć bieżący stan zmiennej src.

Oczywista implementacja zawierałaby wskaźnik va_list do ramki stosu funkcji o zmiennej liczbie argumentów. Przy takiej konfiguracji (jak dotąd, najpowszechniejszej) nie ma żadnych przeciwwskazań do podstawienia

va_list aq = ap;
Niestety, są również systemy, które robią to poprzez tablicę wskaźników (o długości 1) i wtedy niezbędne jest
va_list aq;
*aq = *ap;
Wreszcie, w systemach, które przekazują parametry w rejestrach, może okazać się konieczne przydzielenie pamięci przez va_start(), przechowanie tam argumentów, jak też wskazań, który argument jest następny, tak aby va_arg() mogło przejść całą listę. Wówczas va_end() może wreszcie zwolnić przydzieloną w tym celu pamięć. Aby dostosować się do tej sytuacji, C99 dodaje makro va_copy(), tak aby powyższe przypisanie mogło być zastąpione przez
va_list aq;
va_copy(aq, ap);
...
va_end(aq);
Każdemu wywołaniu va_copy() musi odpowiadać wywołanie va_end() w obrębie tej samej funkcji. Niektóre systemy nieudostępniające va_copy() mają zamiast niej __va_copy, gdyż ta nazwa była używana w szkicu standardu.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Makra va_start(), va_arg(), va_end() i va_copy() są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

Makra va_start(), va_arg() oraz va_end() są zgodne z C89. C99 opisuje makro va_copy().

UWAGI

Makra te nie są zgodne z historycznymi makrami, które zastąpiły. Zgodna wstecznie wersja znajduje się w pliku nagłówkowym <varargs.h>.

Historyczna konfiguracja to:

#include <varargs.h>
void
foo(va_alist)
  va_dcl
{
  va_list ap;
  va_start(ap);
  while (...) {
    ...
    x = va_arg(ap, type);
    ...
  }
  va_end(ap);
}
W niektórych systemach, va_end zawiera zamykający "}" odpowiadający "{" w va_start, tak żeby obydwa makra musiały wystąpić w tej samej funkcji w dozwolony sposób.

USTERKI

W przeciwieństwie do makr varargs, makra stdarg nie zezwalają programistom na tworzenie funkcji bez ustalonych argumentów. Problem ten powoduje utrudnienia podczas konwersji kodu varargs na kod stdarg, a także utrudnia tworzenie funkcji, które mają za zadanie jedynie przekazać wszystkie swoje argumenty do funkcji pobierającej argument va_list, takiej jak vfprintf(3).

PRZYKŁAD

Funkcja foo pobiera łańcuch znaków formatujących i wypisuje argumenty z nimi związane w oparciu o typ argumentu.
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
void
foo(char *fmt, ...)
{
  va_list ap;
  int d;
  char c, *s;
  va_start(ap, fmt);
  while (*fmt)
    switch (*fmt++) {
    case 's':       /* string */
      s = va_arg(ap, char *);
      printf("string %s\n", s);
      break;
    case 'd':       /* int */
      d = va_arg(ap, int);
      printf("int %d\n", d);
      break;
    case 'c':       /* char */
      /* występuje tu potrzeba rzutowania, gdyż va_arg
        pobiera w pełni awansowane typy */
      c = (char) va_arg(ap, int);
      printf("char %c\n", c);
      break;
    }
  va_end(ap);
}

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.