slattach(8) dołącza interfejs sieciowy do linii szeregowej

SKŁADNIA

slattach [-dehlLmnqv] [-c polecenie] [-p protokół] [-s prędkość] [tty]

OPIS

Slattach jest malutkim programem, który służy do ustawienia zwykłej linii terminalowej ("szeregowej") w jeden z kilku trybów "sieciowych", umożliwiając w ten sposób użycie jej do połączeń punkt-punkt z innymi komputerami.

OPCJE

[-c polecenie]
Wykonuje polecenie po rozłączeniu linii. Może służyć do uruchamiania skryptów lub ponownego ustanawiania połączenia, gdy zostanie ono zerwane.
[-d]
Włącza debugowanie wyników. Przydatne do określania, dlaczego dana konfiguracja nie działa.
[-h]
Kończy pracę po utracie nośnej. Działa zarówno na urządzeniach /dev/tty jak i na /dev/cua co 15 sekund bezpośrednio monitorując stan nośnej.
[-v]
Włącza tryb gadatliwy. Przydatne w skryptach powłoki.
[-q]
Włącza pracę w trybie cichym - w ogóle bez komunikatów.
[-l]
Tworzy dla urządzenia plik blokujący w stylu UUCP w /var/lock.
[-n]
Równoważne poleceniu "mesg n".
[-m]
Nie inicjuje linii w 8-bitowym trybie surowym.
[-e]
Kończy pracę zaraz po zainicjowaniu urządzenia, zamiast oczekiwania na rozłączenie się linii.
[-L]
Włącza 3-przewodowy tryb pracy. Terminal wprowadzany jest w tryb CLOCAL [linia lokalna], wyłączane jest śledzenie nośnej.
[-p protokół]
Ustawia zadany typ protokołu, jaki na być używany na linii. Domyślnie jest to cslip, tj. kompresowany SLIP. Inne możliwe wartości to: slip (zwykły SLIP), adaptive (dostosowujący się CSLIP/SLIP), ppp (Point-to-Point Protocol) oraz kiss (protokół wykorzystywany do komunikacji z kontrolerami węzłów terminalowych radia pakietowego AX.25). Specjalny argument tty służy do ponownego wprowadzania terminala w zwykły tryb pracy szeregowej. Używanie trybu "ppp" zwykle nie jest przydatne, gdyż ppp wymaga uaktywnionego dodatkowego demona pppd dla danej linii. Dla połączeń kiss powinien być używany program axattach.
[-s prędkość]
Ustawia zadaną prędkość linii, inną niż domyślna.

Jeżeli nie podano żadnych argumentów, to używane jest bieżące łącze terminalowe (zwykle: urządzenie logowania). W przeciwnym razie, wykonywana jest próba zażądania wskazanego portu terminala, zablokowania go i otwarcia.

PLIKI

/dev/cua* /var/lock/LCK.*

BŁĘDY

Brak znanych.

AUTORZY

Fred N. van Kempen, <[email protected]>
Alan Cox, <[email protected]>
Miquel van Smoorenburg, <[email protected]>
George Shearer, <[email protected]>
Yossi Gottlieb, <[email protected]>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.60 oryginału.