shadowconfig(8) przełącza ochronę haseł i grup przez pliki shadow

SKŁADNIA

shadowconfig on | off

OPIS

shadowconfig on włącza ochronę haseł i grup przez dodatkowe, przesłaniane pliki (shadow); shadowconfig off wyłącza dodatkowe pliki haseł i grup. shadowconfig wyświetla komunikat o błędzie i kończy pracę z niezerowym kodem jeśli znajdzie coś nieprawidłowego. W takim wypadku powinieneś poprawić błąd i uruchomić program ponownie.

Włączenie ochrony haseł, gdy jest ona już włączona lub jej wyłączenie, gdy jest wyłączona jest nieszkodliwe.

Przeczytaj /usr/share/doc/passwd/README.debian.gz, gdzie znajdziesz krótkie wprowadzenie do ochrony haseł z użyciem dodatkowych plików haseł przesłanianych (shadow passwords) i związanych tematów.