sgml2txt(1) twórz zwykły tekst z pliku źródłowego SGML

SKŁADNIA

sgml2txt [opcja-ogólna...] [--man] [--filter] plik[.sgml]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

sgml2txt konwertuje plik źródłowy SGML na wyjście w ASCII lub ISO-8859-1. Wynik pojawi się w plik.txt, gdzie plik jest nazwą pliku źródłowego SGML.

Do ustawień warunkowych (conditionals) ustawiana jest para atrybut/wartość "output=txt".

OPCJE

sgml2info przyjmuje wszystkie opcje ogólne opisane w sgmltools (1) oraz następujące opcje charakterystyczne:
--man, -m
Daje w wyniku plik źródłowy groff, odpowiedni do utworzenia przez groff -man sformatowanych stron podręcznika systemowego man.
--filter, -f
Usuwa z postaci pośredniej utworzonej przez groff(1) nadpisania wykonane z użyciem backspace.
--pass, -P
Argument opcji pass (przekaż) dodawany jest do opcji wiersza poleceń obsługiwanej przez groff(1).
plik
określa plik źródłowy SGML, o nazwie albo plik albo plik.sgml

PLIKI

Wykorzystywanych jest wiele plików z $LINUXDOCLIB i $LINUXDOCBIN.

BŁĘDY

Nie znaleziono.

AUTOR

Greg Hankins <[email protected]>, w oparciu o skrypty Toma Gordona i Alexandra Horza. Napisane ponownie przez Cees de Groot <[email protected]>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 sgml2txt

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.