set-language-env(1) Zmienia podstawowe ustawienia językowe

SKŁADNIA

set-language-env [-l język] [-hvsrNcCRE]

OPIS

set-language-env ustawia podstawowe środowisko natywnego języka przez dodanie odpowiednich linii do plików konfiguracyjnych użytkownika. Ustawiane jest tylko prywatne środowisko użytkownika, który uruchomił set-language-env, ponieważ modyfikowane są tylko jego pliki. Program nie powoduje zmiany żadnych ustawień systemowych. (Uwaga: użytkownik root może zmienić ustawienia w katalogu /etc/skel).

Ta wersja programu obsługuje języki: białoruski, bułgarski, kataloński, duński, francuski, niemiecki, japoński, koreański, litewski, macedoński, polski, rosyjski, serbski, hiszpański, syjamski, turecki i ukraiński.

set-language-env wyświetla listę pakietów Debiana, które powinny być zainstalowane, gdyż są potrzebne do wykorzystania ustawień. Należy je zainstalować albo poprosić administratora o ich zainstalowanie.

Dodawane linie są otoczone liniami nagłówka i stopki. Ponieważ linie te są używane przez set-language-env w celu rozpoznawania dodanych linii, prosimy o ich niemodyfikowanie. Można modyfikować linie przed linią nagłówka i po linii stopki i te modyfikacje będą zachowane po kolejnym uruchomieniu set-language-env.

Kiedy pakiet language-env zostanie aktualizowany, możesz bezpiecznie zaktualizować swoje pliki konfiguracyjne, uruchamiając set-language-env i oryginalne ustawienia nie zostaną zmienione. Modyfikacje linii dodanych przez set-language-env będą stracone przy następnym uruchomieniu set-language-env.

OPCJE

-l język
określa ulubiony język. Obsługiwane języki:
be białoruski
bg bułgarski
ca kataloński
da duński
de niemiecki
es hiszpański
fr francuski
ja japoński
ko koreański
lt litewski
mk macedoński
pl polski
ru rosyjski
sr serbski
th syjamski
tr turecki
uk ukraiński
-h
Wyświetla komunikat pomocy.
-v
Tryb gadatliwy, głównie w celu debugowania.
-s
Wyświetla listę obsługiwanych języków.
-r
Usuwa z plików konfiguracyjnych wszelkie ustawienia zrobione przez set-language-env.
-N
Nie uruchamia dodatkowego set-language-env. Opcja przeznaczona do wewnętrznego użytku.
-c
W czasie wykonanie set-language-env nie używa natywnych, specyficznych dla języka (tj. nie-ASCII) znaków (takich jak Kanji i ISO-8859-1). Chociaż ta opcja jest pomyślana jako przeznaczona do użytku wewnętrznego, może być użyta do nadpisania automatycznego wykrywania przez program, czy natywne znaki mogą być użyte czy nie, jeśli to wykrywanie nie działa dobrze.
-C
W czasie wykonanie set-language-env używa natywnych, specyficznych dla języka (tj. nie-ASCII) znaków (takich jak Kanji i ISO-8859-1). Chociaż ta opcja jest pomyślana jako przeznaczona do użytku wewnętrznego, może być użyta do nadpisania automatycznego wykrywania przez program, czy natywne znaki mogą być użyte czy nie, jeśli to wykrywanie nie działa dobrze.
-R
Użytkownik root zazwyczaj nie może zapisywać swoich ustawień w katalogu /root, ponieważ jest to wykrywane przez set-language-env. Ta opcja wyłącza to sprawdzanie.
-E
Ustawienia są zapisywane w katalogu /etc/skel zamiast w katalogu domowym użytkownika. Tylko użytkownik root może używać tej opcji.

DODAWANIE OBSŁUGI NOWEGO JĘZYKA

Aby dodać obsługę nowego języka, przeczytaj /usr/share/doc/language-env/README.i18n. W skrócie, należy napisać:
(1) zawartość dodawaną do plików konfiguracyjnych użytkowników,
(2) plik 'support',
(3) dokumentację oraz
(4) plik z ikonką dla tklanguage.
Proszę o skontaktowanie się z deweloperem language-env.

PLIKI

/usr/share/language-env/*
Prototypy dodawane do plików konfiguracyjnych.

AUTOR

Tomohiro KUBOTA <[email protected]>