seq(1) wypisuje kolejne liczby

SKŁADNIA

seq [OPCJA]... OSTATNIA
seq [OPCJA]... PIERWSZA OSTATNIA
seq [OPCJA]... PIERWSZA KROK OSTATNIA

OPIS

Wyświetla liczby od PIERWSZEJ do OSTATNIEJ z krokiem KROK.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-f, --format=FORMAT
używa FORMATU w stylu zmiennoprzecinkowego formatu printf
-s, --separator=ŁAŃCUCH
rozdziela liczby ŁAŃCUCHEM (domyślnie: \n)
-w, --equal-width
wypełnia początkowymi zerami do równej szerokości
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeżeli wartości PIERWSZA LUB KROK są pominięte, mają wartość 1. Pominięta wartość KROK wynosi jeden nawet, gdy OSTATNIA wynosi mniej niż PIERWSZA. Sekwencja liczb kończy się, gdy suma bieżącej liczby i KROKU wynosiłaby więcej niż OSTATNIA. PIERWSZA, KROK i OSTATNIA są interpretowane jako liczby zmiennoprzecinkowe. KROK powinien być dodatni, jeżeli PIERWSZA jest mniejsza od OSTATNIEJ lub ujemny w przeciwnym wypadku. Podany FORMAT powinien być odpowiedni do wypisania jednego argumentu typu "double"; domyślnie wynosi %.DOKŁf jeżeli wszystkie: PIERWSZA, KROK i OSTATNIA są liczbami całkowitymi, z maksymalną dokładnością DOKŁ lub %g w przeciwnym wypadku.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu seq proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Ulricha Dreppera.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]>, Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.