scribus(1) program do składu publikacji w trybie WYSIWYG dla środowiska X11 (wolne oprogramowanie na licencji GNU GPL)

SKŁADNIA

scribus [-h|--help] [-v|--version] [-l|--lang język] [-la|--langs-available] [-f|--file|--] [nazwa pliku]

OPIS

Scribus jest programem do składu publikacji będącym wolnym oprogramowaniem. Umożliwia edycję w trybie WYSIWYG, doskonały eksport do formatu PDF i szeroki wybór opcji importu i eksportu.

Wyczerpującą dokumentację znaleźć można na stronie dokumentacyjnej Scribusa http://docs.scribus.net/ lub w postaci plików pomocy dostępnych w programie za pośrednictwem opcji w menu 'Pomoc'.

Niniejszy podręcznik systemowy zawiera jedynie skrótowy opis niektórych aspektów zastosowania programu. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie użytkownikowi szybkiego i łatwego znalezienia pełnej dokumentacji.

OPCJE

Wszystkie opcje programu zawarte są w instrukcji obsługi, którą wywołać można poleceniem: scribus --help

-l, --lang xx
Nadpisuje locale systemowe i startuje Scribusa w języku xx. Kod języka odpowiada kodom w standardzie POSIX, używanym w zmiennych środowiskowych LANG i LC_ALL. Na przykład język polski można wybrać podając 'pl' lub 'pl_PL', język angielski używając 'en' (generyczny angielski), 'en_GB' (brytyjski angielski) lub 'en_US' (amerykański angielski). W podobny sposób można wybrać inne języki, np. niemiecki używając kodów 'de' lub 'de_DE'.
-la, --langs-available
Wyświetla listę języków, w których dostępne jest tłumaczenie interfejsu. Aby wybrać dany język, wystartuj Scribusa poleceniem 'scribus -l xx', w którym xx oznacza kod języka, lub zmień odpowiednie zmienne środowiskowe w sposób opisany poniżej.
-v, --version
Wyświetla numer wersji Scribusa.
-f, --file
Otwiera podany plik. Można również zamiast tego podać nazwę pliku jako niekwalifikowany argument, ale jeśli nazwa zaczyna się od -, należy poprzedzić ją --, np. 'scribus -- -myfile.sla'.
-h, --help
Wyświetla krótką instrukcję obsługi.

ŚRODOWISKO

Scribus uwzględnia stanardowe zmienne środowiskowe zdefiniowane w locale. Inne zmienne środowiskowe mogą być używane przez programy i bibioteki wymagane przez Scribusa, np. QT. http://docs.scribus.net/ oraz dokumentacja zawarta w programie może wymieniać inne zmienne, używane przez Scribusa i wymagane przez niego programy i biblioteki.
LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG
POSIX locale. Zobacz locale(1). Scribus stosuje te zmienne w kolejności podanej powyżej, aby wybrać język (włącznie z tłumaczeniem interfejsu), który ma być użyty. Jeśli Scribus nie znajdzie żadnej z tych zmiennych, użyje ustawień locale stosowanych przez bibliotekę QT.
PATH
Scribus może poszukać w PATH zewnętrznych narzędzi, jeśli ścieżki do nich nie zostały zdefiniowane w programie. Aktualnie ma to miejsce, kiedy zainstalowanych jest parę kopii gs(1). Można podać właściwą ścieżkę do gs(1) w ustawieniach Scribusa i obejść w ten sposób przeszukiwanie PATH

Poniżej znajduje się zestawienie kilku najważniejszych zmiennych środowiskowych używanych przez inne programy, jednak w przypadku problemów należy zajrzeć do oryginalnej dokumentacji programu.

GS_FONTPATH
Ścieżka do czcionek używana przez GhostScript. Ma wpływ na szukanie czcionek dla GhostScriptu, którego Scribus używa do wielu operacji na plikach PostScript. Dodawaj nowe katalogi zawierające czcionki rozdzielając je średnikiem, aby umożliwić GhostScriptowi znalezienie czcionek położonych w niestandardowych katalogach. Zobacz gs(1) i dokumentację GhostScriptu w formacie HTML, aby znaleźć więcej informacji.
GS_LIB
Ścieżka do biblioteki GhostScriptu. GhostScript szuka w tej ścieżce plików Fontmap. Podobnie jak GS_FONTPATH jest to lista katalogów rozdzielonych średnikami. Zazwyczaj używa się zamiast tego zmiennej GS_FONTPATH , jednak utworzenie plików Fontmap i użycie zmiennej GS_LIB może przyśpieszyć działanie, jeśli używamy bardzo dużo czcionek. Zobacz gs(1) i dokumentację GhostScriptu w formacie HTML, aby uzyskać więcej informacji.

PLIKI

$HOME/.scribus/
Ustawienia użytkownika zapisywane są w katalogu $HOME/.scribus/. Większość innych ścieżek można zmienić w ustawieniach Scribusa.
$HOME/.scribus/scribus.rc
Ustawienia Scribusa we własnym formacie xml. Może zostać zastąpiony nowym formatem pliku ustawień.
$HOME/.scribus/prefs.xml
Plik ustawień w nowym formacie. W momencie tworzenia niniejszego dokumentu (wersja 1.2.x) plik ten jest jeszcze prawie całkowicie niewykorzystywany. Pliki konfiguracyjne powiązanych programów:
$HOME/.fonts
/etc/fonts
Fontconfig, biblioteka używana przez Scribusa do znajdowania czcionek, używa plików konfiguracyjnych znajdujących się normalnie w katalogu /etc/fonts, głównie plików /etc/fonts/fonts.conf i /etc/fonts/local.conf. Może również używać pliku konfiguracyjnego w $HOME/.fonts/ . Zobacz fonts.conf(5) i dokumentację biblioteki fontconfig, aby uzyskać więcej informacji. Zwróć uwagę, że Scribus może również używać swoich własnych ścieżek do czcionek - zobacz menu Ustawienia i pomoc wewnątrz Scribusa.

POKREWNE OPROGRAMOWANIE I PARTNERZY

inkscape(1) - http://inkscape.org/

OpenClipArt - http://openclipart.org/

Fontmatrix - http://fontmatrix.be/

Inni partnerzy mogą być wymienieni w stopce strony http://www.scribus.net/

gimp(1) - http://www.gimp.org/

BŁĘDY

Strona http://bugs.scribus.net/ zawiera system śledzenia błędów Scribusa, używany do zgłaszania błędów i propozycji zmian. Jeśli masz zamiar zgłosić błąd, przeszukaj najpierw bazę danych.

AUTORZY

W menu 'Pomoc' w opcji 'O Scribusie' znaleźć można listę autorów, tłumaczy i osób zaangażowanych w rozwój programu.