sched_yield(2) oddanie procesora

SKŁADNIA

#include <sched.h>

int sched_yield(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Proces może nie blokując zrezygnować z używania procesora, wołając sched_yield. Proces zostanie przeniesiony na koniec kolejki swojego statycznego priorytetu i uruchomiony zostanie kolejny proces.

Uwaga: Jeśli bieżący proces jest jedynym procesem w najwyższej liście priorytetów, po wywołaniu sched_yield jego działanie będzie trwać dalej.

Systemy POSIX-owe, na których dostępny jest sched_yield definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, sched_yield zwraca zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 sched_yield

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.