samba(7) serwer plików Windows AD i SMB/CIFS do UNIX-a

SKŁADNIA

samba

OPIS

Pakiet Samba jest zestawem oprogramowania, które obsługuje protokół Server Message Block (ogólnie znany pod nazwą SMB) do systemów Uniksowych i dostarcza usług Active Directory. Ten protokół jest też czasem nazywany Common Internet File System (CIFS). Gruntowniejszy opis można znaleźć pod adresem http://www.ubiqx.org/cifs/. Samba implementuje także protokół NetBIOS w demonie nmbd.

samba(8)

Demon samba dostarcza usług Active Directory oraz usług plików i druku klientom SMB. Plik konfiguracyjny tego demona jest opisany w smb.conf(5).

smbd(8)

Demon smbd umożliwia dostęp do plików i drukarek klientom usługi SMB, takim jak Windows 95/98, Windows NT, Windows for Workgroups lub LanManager. Plik konfiguracyjny dla tego demona jest opisany w smb.conf(5).

nmbd(8)

Demon nmbd obsługuje serwowanie nazw NetBIOS i przeglądanie zasobów. Plik konfiguracyjny dla tego demona jest opisany w smb.conf(5).

winbindd(8)

winbindd jest demonem używanym do integrowania baz danych poświadczeń i użytkownika do UNIX-a.

smbclient(1)

Program smbclient jest prostym narzędziem, podobnym do klienta ftp. Przydaje się do uzyskiwania dostępu do plików udostępnionych na innych kompatybilnych serwerach (takich jak Windows NT). Umożliwia też systemom uniksowym wykorzystywanie wszystkich drukarek podłączonych do serwerów SMB (takich jak PC z uruchomionym Windows NT).

samba-tool(8)

Program samba-tool jest głównym narzędziem administracyjnym Samba w odniesieniu do usług Active Directory.

testparm(1)

Narzędzie testparm umożliwia sprawdzenie składni pliku konfiguracyjnego Samby smb.conf(5).

smbstatus(1)

Narzędzie smbstatus umożliwia wyświetlenie informacji o wszystkich połączeniach do serwera smbd.

nmblookup(1)

Narzędzie nmblookup umożliwia wysyłanie zapytań o nazwy NetBIOS z maszyny uniksowej.

smbpasswd(8)

Narzędzie smbpasswd umożliwia zmianę zakodowanych haseł LanMan lub Windows NT na Sambie lub serwerach Windows NT.

smbcacls(1)

Narzędzie smbcacls ustawia ACL-e na serwerach CIFS.

smbtree(1)

Polecenie smbtree jest konsolowym narzędziem umożliwiającym przeglądanie otoczenia sieciowego.

smbtar(1)

Za pomocą smbtar można utworzyć kopie zapasowe danych z serwerów CIFS/SMB.

smbspool(8)

smbspool jest pomocniczym poleceniem umożliwiającym drukowanie na drukarkach podłączonych do serwerów CIFS.

smbcontrol(1)

smbcontrol jest narzędziem, przy którego pomocy można zmienić zachowanie uruchomionych demonów smbd, nmbd i winbindd samby.

rpcclient(1)

Narzędzie rpcclient może być używane do wykonywania poleceń RPC na zdalnych serwerach CIFS.

pdbedit(8)

Polecenia pdbedit można użyć do zarządzania lokalną bazą danych użytkowników na serwerze samby.

findsmb(1)

Polecenia findsmb można użyć, aby znaleźć serwery SMB w sieci lokalnej.

net(8)

Polecenie net działa podobnie jak polecenie NET.EXE systemów DOS/Windows.

wbinfo(1)

wbinfo jest narzędziem, które pobiera i przechowuje informacje związane z winbind.

profiles(1)

profiles jest narzędziem linii poleceń, które może być użyte do zastąpienia wszystkich wystąpień pewnego SID-a innym SID-em.

log2pcap(1)

log2pcap generuje pliki śledzenia pcap z plików logu Samby.

vfstest(1)

vfstest jest narzędziem do testowania modułów vfs.

ntlm_auth(1)

ntlm_auth jest pomocniczym narzędziem dla zewnętrznych programów, chcących przeprowadzać uwierzytelnianie NTML.

smbcquotas(1)

smbcquotas jest narzędziem ustawiania QUOTA na serwerze z NTFS 5.

SKŁADNIKI

Pakiet Samba składa się z kilku komponentów. Każdy komponent ma swoją osobną stronę podręcznika systemowego. Zaleca się przeczytanie dokumentacji dostarczonej razem z pakietem Samba oraz strony podręcznika systemowego tych komponentów, z których się korzysta. Jeśli podręcznik systemowy i inne dokumenty nie są wystarczająco klarowne, prosimy zajrzeć na http://devel.samba.org, aby uzyskać informacje, jak wysłać zgłoszenie o błędzie lub podesłać łatę.

Aby uzyskać pomoc, prosimy odwiedzić stronę domową Samby pod adresem http://www.samba.org i skorzystać z wielu dostępnych tam opcji.

DOSTĘPNOŚĆ

Pakiet Samba jest licencjonowany na zasadach Publicznej Licencji GNU (GPL). Kopia tej licencji powinna być dostarczona razem z pakietem w pliku COPYING. Można rozprowadzać kopie pakietu Samba, ale trzeba przestrzegać zasad tej licencji.

Najnowsza wersja pakietu Samba może być pozyskana przez anonimowy serwer ftp samba.org z katalogu pub/samba/. Jest także wiele kopii tego serwera na całym świecie.

Wiele informacji na temat pakietu Samba możesz również znaleźć na grupie dyskusyjnej comp.protocol.smb i liście dyskusyjnej pakietu Samba. Opis, jak dołączyć do listy dyskusyjnej, znajduje się w pliku README załączonym do pakietu.

Mając dostęp do przeglądarki WWW (takiej jak Mozilla lub Konqueror), pod adresem http://lists.samba.org możnaz znaleźć wiele przydatnych informacji, łącznie z dawnymi kwestiami poruszanymi na liście dyskusyjnej pakietu Samba.

WERSJA

Ta strona podręcznika systemowego obowiązuje dla wersji 4 pakietu Samba.

UDZIAŁ

Aby dołączyć do projektu Samba, na początek proponujemy zapisać się na listę dyskusyjną pakietu Samba pod adresem http://lists.samba.org

Pod adresem http://devel.samba.org/ można znaleźć informacje, jak poprawnie wysłać łatę lub zgłosić błąd. Preferujemy łaty w formacie git.

WSPÓŁPRACOWNICY

Lista uczestników tego projektu jest tak wielka, że nie jesteśmy w stanie ich wszystkich tu wymienić, lecz wszyscy zasługują na wdzięczność wszystkich użytkowników pakietu Samba. Pełna lista twórców zmian przed zastosowaniem CVS znajduje się w pliku change-log w pakiecie źródłowym, a lista twórców zmian po wprowadzeniu CVS znajduje się pod adresem http://git.samba.org/. GIT jest to system kontroli kodu używany przez Samba Team do rozwijania pakietu Samba. Bez tego projekt byłby nie do okiełznania.

AUTOR

Oryginalne oprogramowanie Samba i związane z nim narzędzia zostały stworzone przez Andrew Tridgella. Samba jest teraz rozwijana przez Samba Team jako projekt typu Open Source, w sposób podobny do sposobu rozwijania jądra Linuksa.

Oryginalne strony podręcznika systemowego pakietu Samba zostały napisane przez Karla Auera. Strony podręcznika systemowego zostały skonwertowane do formatu YODL (kolejne wspaniałe oprogramowanie Open Source, dostępne pod adresem ftp://ftp.icce.rug.nl/pub/unix/) i zaktualizowane dla wersji 2.0 pakietu Samba przez Jeremy'ego Allisona. Do formatu DocBook dla Samby 2.2 skonwertował Gerald Carter. Konwersji do formatu DocBook XML 4.2 dla Samby 3.0 dokonał Alexander Bokovoy.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Leszek Krupiński (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.1.11+dfsg oryginału.