runcon(1) uruchamia polecenie w określonym kontekście bezpieczeństwa

SKŁADNIA

runcon KONTEKST POLECENIE [argumenty]
runcon [ -c ] [-u UŻYTKOWNIK] [-r ROLA] [-t TYP] [-l ZAKRES] POLECENIE [argumenty]

OPIS

Uruchamia POLECENIE w określonym w sposób zupełny KONTEKŚCIE lub w bieżącym bądź przejściowym kontekście bezpieczeństwa zmodyfikowanym przez jedną lub więcej wartości POZIOM, ROLA, TYP i UŻYTKOWNIK.

Jeśli nie podano żadnej z opcji -c, -t, -u, -r lub -l, to pierwszy argument jest używany jako pełny kontekst. Każdy dodatkowy argument po POLECENIU jest interpretowany jako argument do POLECENIA.

Proszę zwrócić uwagę, że jedynie uważnie dostosowane konteksty mogą się poprawnie uruchomić.

Jeśli nie podano KONTEKSTU SELinux ani POLECENIA, wyświetlany jest bieżący kontekst bezpieczeństwa.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

KONTEKST
kompletny kontekst bezpieczeństwa
-c, --compute
oblicza przejściowy kontekst procesu przed zmodyfikowaniem go
-t, --type=TYP
typ (do tej samej roli co proces nadrzędny)
-u, --user=UŻYTKOWNIK
identyfikator użytkownika
-r, --role=ROLA
rola
-l, --range=ZAKRES
zakres poziomów
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu runcon proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Russella Cokera.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.