rt_sigreturn(2) nieudokumentowane funkcje systemowe

Other Alias

madvise1, rt_sigaction, rt_sigpending, rt_sigprocmask, rt_sigqueueinfo, rt_sigsuspend, rt_sigtimedwait, ugetrlimit

STRESZCZENIE

Nieudokumentowane funkcje systemowe.

OPIS

Jądro 2.4.20 zna 253 wywołania systemowe (syscalls) dla architektury i386. Wymienione powyżej nie zostały jeszcze udokumentowane.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.