rpmgraph(8) Wyświetlanie grafu zależności pakietu RPM

SKŁADNIA

rpmgraph PLIK_PAKIETU ...

OPIS

rpmgraph używa argumentów PLIK_PAKIETU do wygenerowania grafu zależności pakietów. Każdy argument PLIK_PAKIETU jest czytany i dodawany do zbioru transakcji rpm-a. Elementy zbioru transakcji są częściowo porządkowane przy użyciu sortowania topologicznego. Następnie częściowo uporządkowane elementy są wypisywane na standardowe wyjście.

Wierzchołki w grafie zależności to nazwy pakietów, krawędzie w grafie skierowanym wskazują na rodzica każdego wierzchołka. Rodzic jest zdefiniowany jako ostatni poprzednik pakietu w częściowym porządku przy użyciu gdzie zależności pakietu jako relacji. Oznacza to, że rodzic danego pakietu jest ostatnią zależnością pakietu.

Wyjście jest w formacie grafu skierowanego dot(1) i może być wyświetlone lub wydrukowane przy użyciu edytora grafów dotty z pakietu graphviz. Nie ma opcji specyficznych dla programu rpmgraph, tylko wspólne opcje rpm-a. Aktualnie zaimplementowane opcje można zobaczyć w komunikacie o składni komendy rpmgraph.

AUTORZY

Jeff Johnson <[email protected]>