rpc(5) baza numerów programów RPC

SKŁADNIA

/etc/rpc

OPIS

Plik rpc zawiera czytelne dla użytkownika nazwy, które mogą być używane zamiast numerów programów RPC. Każdy wiersz zawiera następujące informacje:
nazwa serwera dla programu RPC
numer programu RPC
aliasy

Elementy są rozdzielone przez dowolną liczbę znaków spacji i/lub tabulacji. Znak "#" określa początek komentarza; znaki od "#" do końca wiersza nie są interpretowane przez funkcje, które przeszukują plik.

Oto przykład pliku /etc/rpc pochodzący z dystrybucji źródeł RPC firmy Sun.

#
# rpc 88/08/01 4.0 RPCSRC; from 1.12  88/02/07 SMI
#
portmapper   100000 portmap sunrpc
rstatd     100001 rstat rstat_svc rup perfmeter
rusersd     100002 rusers
nfs       100003 nfsprog
ypserv     100004 ypprog
mountd     100005 mount showmount
ypbind     100007
walld      100008 rwall shutdown
yppasswdd    100009 yppasswd
etherstatd   100010 etherstat
rquotad     100011 rquotaprog quota rquota
sprayd     100012 spray
3270_mapper   100013
rje_mapper   100014
selection_svc  100015 selnsvc
database_svc  100016
rexd      100017 rex
alis      100018
sched      100019
llockmgr    100020
nlockmgr    100021
x25.inr     100022
statmon     100023
status     100024
bootparam    100026
ypupdated    100028 ypupdate
keyserv     100029 keyserver
tfsd      100037
nsed      100038
nsemntd     100039

PLIKI

/etc/rpc
baza numerów programów RPC

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.