rewind(3) zmiana pozycji w strumieniu

Other Alias

fgetpos, fseek, fsetpos, ftell

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

int fseek(FILE *stream, long offset, int whence);

long ftell(FILE *stream);

void rewind(FILE *stream);

int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);
int fsetpos(FILE *stream, const fpos_t *pos);

OPIS

Funkcja fseek() ustawia wskaźnik pozycji pliku dla strumienia wskazywanego prez stream. Nową pozycję, określoną w bajtach, otrzymuje się dodając offset bajtów do pozycji określonej przez whence. Gdy whence jest ustawione na SEEK_SET, SEEK_CUR lub SEEK_END, offset jest określany, odpowiednio, względem początku pliku, wskaźnika bieżącej pozycji lub końca pliku.Pomyślne wywołanie funkcji fseek() powoduje wyczyszczenie sygnalizatora końca pliku dla strumienia i wycofuje wszelkie efekty funkcji ungetc(3) dla tego samego strumienia.

Funkcja ftell() pobiera bieżącą wartość wskaźnika pozycji pliku dla strumienia wskazywanego przez stream.

Funkcja rewind() ustawia wskaźnik pozycji pliku dla strumienia wskazywanego przez stream na początku pliku. Jest równoważna:

(void) fseek(stream, 0L, SEEK_SET)

z tą różnicą, że jest również czyszczony wskaźnik błędu dla tego strumienia (zobacz clearerr(3)).

Funkcje fgetpos() i fsetpos() stanowią alternatywne interfejsy równoważne z ftell() i fseek() (z whence ustawionym na SEEK_SET), służące odpowiednio do zachowania bieżącej wartości offsetu pliku w obiekcie wskazywanym przez pos i do ustawienia tej wartości na podstawie podanego obiektu. W niektórych systemach nieuniksowych obiekt fpos_t może być złożonym obiektem i powyższe funkcje mogą dawać jedyną przenośną możliwość zmiany pozycji strumienia tekstowego.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja rewind() nie zwraca wartości. Przy pomyślnym zakończeniu, fgetpos(), fseek() i fsetpos() zwracają 0, a ftell() zwraca bieżący offset. W przeciwnym przypadku zwracane jest -1 i ustawiane jest errno, wskazujące na rodzaj błędu.

BŁĘDY

EBADF
Podanego strumienia stream nie można pozycjonować.
EINVAL
Argument whence funkcji fseek() nie jest jednym z SEEK_SET, SEEK_END lub SEEK_CUR. Albo: wynikowe przesunięcie pliku będzie ujemne.

Funkcje fgetpos(), fseek(), fsetpos() i ftell mogą również zawieść ustawiając w errno dowolny z błędów określonych dla funkcji fflush(3), fstat(2), lseek(2) i malloc(3).

ZGODNE Z

C89, C99.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.