reboot(2) przeładowanie systemu lub włączenie/wyłączenie Ctrl-Alt-Del

SKŁADNIA

/* Wywołania systemowe pod biblioteką libc4 i libc5 są identyczne,
    a od wersji jądra 2.1.30 istnieją symboliczne nazwy LINUX_REBOOT_*
    dla stałych oraz czwarty parametr wywołania: */

#include <unistd.h>
#include <linux/reboot.h>

int reboot(int magic, int magic2, int cmd, void *arg);

/* Pod glibc niektóre stałe dostały nazwy RB_*, a wywołanie
    biblioteczne jest jednoargumentową funkcją  opakowującą
    trójargumentowe wywołanie systemowe: */

#include <unistd.h>
#include <sys/reboot.h>

int reboot(int cmd);

OPIS

Wywołanie reboot() przeładowuje system albo włącza lub wyłącza kombinację klawiszy odpowiedzialną za przeładowanie systemu (nazywaną w skrócie CAD od domyślnej kombinacji Ctrl-Alt-Del, którą można zmienić przy pomocy loadkeys(1)).

To wywołanie systemowe się nie powiedzie (z kodem EINVAL), chyba że magic wynosi LINUX_REBOOT_MAGIC1 (czyli 0xfee1dead) i magic2 jest równe LINUX_REBOOT_MAGIC2 (czyli 672274793). Jednakże magic2 może przyjmować dodatkowe wartości: od wersji 2.1.17 - LINUX_REBOOT_MAGIC2A (czyli 85072278), od wersji 2.1.97 - LINUX_REBOOT_MAGIC2B (czyli 369367448), a od wersji 2.5.71 również LINUX_REBOOT_MAGIC2C (czyli 537993216). (Szesnastkowe wartości powyższych stałych mają znaczenie). Parametr cmd może przyjmować następujące wartości:

LINUX_REBOOT_CMD_CAD_OFF
(RB_DISABLE_CAD, 0). CAD jest wyłączony, co oznacza, że naciśnięcie kombinacji klawiszy CAD wyśle procesowi init (procesowi nr 1) sygnał SIGINT i ten proces zdecyduje, jaką akcję wykonać (być może: zabicie wszystkich procesów, sync, restart).
LINUX_REBOOT_CMD_CAD_ON
(RB_ENABLE_CAD, 0x89abcdef). CAD jest włączony, co oznacza, że naciśnięcie klawiszy CAD wywoła od razu akcję skojarzoną z LINUX_REBOOT_CMD_RESTART.
LINUX_REBOOT_CMD_HALT
(RB_HALT_SYSTEM, 0xcdef0123; od wersji 1.1.76 Linuksa). Wypisywany jest komunikat "System halted.", a system jest zatrzymywany. Kontrola jest przekazywana do monitora ROM, jeżeli istnieje. Jeżeli nie wywołano wcześniej sync(2), niezapisane dane zostaną utracone.
LINUX_REBOOT_CMD_KEXEC
(RB_KEXEC, 0x45584543, od wersji 2.6.13 Linuksa). Uruchamia jądro załadowane wcześniej za pomocą kexec_load(2). Opcja jest dostępna tylko wtedy, jeśli jądro zostało skonfigurowane z CONFIG_KEXEC.
LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF
(RB_POWER_OFF, 0x4321fedc; od wersji 2.1.30 Linuksa). Wypisywany jest komunikat "Power down.", system jest zatrzymywany i jeżeli jest to możliwe, zasilanie jest odłączane. Jeżeli nie wywołano wcześniej sync(2), niezapisane dane zostaną utracone.
LINUX_REBOOT_CMD_RESTART
(RB_AUTOBOOT, 0x1234567). Wypisywany jest komunikat "Restarting system.", a natychmiast po tym następuje przeładowanie systemu. Jeżeli nie wywołano wcześniej sync(2), niezapisane dane zostaną utracone.
LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2
(0xa1b2c3d4; od wersji 2.1.30 Linuksa). Wypisywany jest komunikat "Restarting system with command '%s'" i natychmiast po nim system jest przeładowywany (używając polecenia podanego w argumencie arg). Jeżeli nie wywołano wcześniej sync(2), niezapisane dane zostaną utracone.
LINUX_REBOOT_CMD_SW_SUSPEND
(RB_SW_SUSPEND, 0xd000fce1; od wersji 2.5.18 Linuksa). System jest wstrzymywany (hibernowany) na dysk. Opcja jest dostępna tylko wtedy, jeśli jądro zostało skonfigurowane z CONFIG_HIBERNATION.

Tylko administrator może wywołać funkcję reboot().

Dokładny wynik powyższych akcji zależy od architektury komputera. Obecnie (2.1.122) dodatkowy parametr nie ma żadnego znaczenia dla architektury i386, jednakże typ restartowania systemu może być określony w argumentach linii poleceń jądra ("reboot=...") jako restart albo ciepły, albo zimny oraz albo twardy, albo przez BIOS.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli podano wartość cmd powodującą zatrzymanie lub zrestartowanie systemu, to reboot() nie powraca. W przypadku innych wartości parametru cmd zwracane jest zero, jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem. We wszystkich przypadkach (niezależnie od wartości cmd) w razie wystąpienia błędu zwracane jest -1 i zmienna errno jest ustawiana na odpowiednią wartość.

BŁĘDY

EFAULT
Problem pobierania danych z przestrzeni użytkownika w wypadku wywołania LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2.
EINVAL
Niepoprawne liczby magiczne lub cmd.
EPERM
Proces wywołujący nie ma odpowiednich uprawnień, aby wywołać reboot(); wymagane jest posiadanie przywileju CAP_SYS_BOOT.

ZGODNE Z

Funkcja reboot() jest specyficzna dla Linuksa i nie powinna być używana w programach, które mają działać pod różnymi systemami.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.