re_comp(3) funkcje kompilacji wyrażeń regularnych w wersji BSD

Other Alias

re_exec

SKŁADNIA

#define _REGEX_RE_COMP
#include <sys/types.h>
#include <regex.h>

char *re_comp(const char *regex);

int re_exec(const char *string);

OPIS

re_comp() służy do kompilacji zakończonego znakiem null wyrażenia regularnego wskazywanego przez regex. Tak skompilowany wzorzec zajmuje statyczny obszar pamięci, bufor wzorca, który jest nadpisywany przez następne użycia funkcji re_comp(). Jeśli regex jest równe NULL, to nie będzie wykonana żadna operacja, a zawartość bufora wzorca się nie zmieni.

re_exec() jest używana do oceny, czy zakończony znakiem null łańcuch tekstowy wskazywany przez string pasuje do poprzednio kompilowanego regex.

WARTOŚĆ ZWRACANA

re_comp() zwraca NULL po udanej kompilacji wyrażenia regularnego regex, a w przeciwnym wypadku zwraca wskaźnik do odpowiedniego komunikatu błędu.

re_exec() zwraca 1 w przypadku udanego dopasowania, a zero w przypadku błędu.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje re_comp() i re_exec() nie są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

4.3BSD.

UWAGI

Te funkcje są przestarzałe, zamiast nich powinny być używane funkcje opisane w regcomp(3).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.