qelectrotech(1) Edytor schematów elektrycznych

SYNOPSIS

qelectrotech [--common-elements-dir=DIR] [--config-dir=DIR] [--lang-dir=DIR] [--help] [-v|--version] [--license] [FILE]...

DESCRIPTION

QElectroTech to edytor schematów elektrycznych. Schematy (*. qet) i elementy (*. elmt) są przechowywane w formacie XML. Elementy, wykorzystane w programie, mogą pochodzić z kolekcji wspólnej lub kolekcji użytkownika. Zazwyczaj kolekcje wspólne mogą być odczytane przez wszystkich użytkowników, ale nie można ich edytować. Każdy użytkownik posiada swoją kolekcję elementów, którą może zmienić według własnych upodobań.

OPTIONS

--common-elements-dir=DIR
Używa DIR jako katalogu głównego kolekcji wspólnych. Uwaga: opcja ta jest aktywna tylko w przypadku gdy komenda QET_ALLOW_OVERRIDE_CED_OPTION zostanie wydana w czasie kompilacji.
--config-dir=DIR
Używa DIR jako katalogu konfiguracji aktualnego użytkownika. Ten katalog zawiera plik z konfiguracją aplikacji o nazwie qelectrotech.conf i podkatalog o nazwie elements, który zawiera kolekcję elementów aktualnego użytkownika. Uwaga: opcja ta jest aktywna tylko w przypadku gdy komenda QET_ALLOW_OVERRIDE_CD_OPTION zostanie wydana w czasie kompilacji.
--lang-dir=DIR
Wyszukuje w katalogu DIR pliki z tłumaczeniami aplikacji.
--help
Wyświetla krótki opis dostępnych opcji.
-v, --version
Wyświetla wersję aplikacji (np.: 0.1)
--license
Wyświetla licencję aplikacji (GNU / GPL)

Należy pamiętać, że jeżeli jedno z trzech powyższych poleceń zostanie uruchomione w linii poleceń, zatrzyma program, i zostanie wyświetlona odpowiednia informacja. Jeżeli przypadkiem aplikacja uruchomiona przez użytkownika nadal działa, ten przypadek będzie rozwiązany w linii poleceń, a w szczególności otwarte pliki. Jednak operacje, które zmieniają zawartość katalogów (wspólne kolekcje, pliki konfiguracyjne i tłumaczenie) nie będą wykonane. Jeżeli nazwa pliku ma rozszerzenie .elmt, QElectroTech będzie próbował go otworzyć za pomocą edytora elementu. W przeciwnym razie, uzna go za schemat.

AUTHORS

Benoit Ansieau <[email protected]>
Xavier Guerrin <[email protected]>
Laurent Trinques <[email protected]>
Joshua Claveau <[email protected]>
Cyril.frausti <[email protected]>

REPORTING BUGS

Jeżeli zauważysz, że oprogramowanie działa wadliwie, sprawdź najczęściej zadawane pytania na naszej stronie <http://qelectrotech.org/wiki/doku.php?id=doc:faq> <http://qelectrotech.org/ Bugtracker />, aby stwierdzić, czy problem jest już znany. Jeżeli nie, proszę wysłać raport o błędach przez BugTracker.

COPYRIGHT

Copyright (c) QElectroTech developers.
License : GNU/GPL v2+ : <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
QElectroTech jest wolnym oprogramowaniem. Możesz go modyfikować i rozpowszechniać. Program jest w wersji takiej jaki jest, bez JAKICHKOLWIEK GWARANCJI.