pwauth(8) definiowane przez administratora uwierzytelnianie haseł

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Administrator systemu może zdefiniować listę programów, jakie są używane do potwierdzenia tożsamości użytkownika. Programy te podawane są zamiast informacji o zakodowanym haśle obecnej w pliku /etc/passwd albo /etc/shadow. Narzędzia administrujące kontami użytkowników sprawdzają pole zakodowanego hasła i stwierdzają czy użytkownik posiada zdefiniowany przez administratora program uwierzytelniający (autentykujący). Funkcja pw_auth zostanie wywołana każdorazowo, gdy jeden z tych programów administracyjnych stwierdzi, że zmieniany użytkownik posiada zdefiniowane programy uwierzytelniania.

Początkowy wpis tworzony jest przez polecenie useradd. Zmiany, takie jak zmiana informacji autentykującej lub usunięcie konta użytkownika, spowodują wywołanie funkcji pw_auth. Pozwala to na utrzymanie aktualności informacji dla każdego konta.

Programy uwierzytelniające nie tworzą sesji pracy (loginowych) ani sesji sieciowych. Kod zakończenia programu uwierzytelniającego jest wskazaniem czy akcja będzie dozwolona. Proces wołający musi posiadać odpowiednie uprawnienia do samodzielnego utworzenia sesji pracy lub sesji sieciowej.

AUTOR

Julianne Frances Haugh ([email protected])

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 8 pwauth

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.