ptx(1) tworzy indeks permutacyjny z zawartości pliku

SKŁADNIA

ptx [OPCJA]... [WEJŚCIE]...   (bez -G)

ptx -G [OPCJA]... [WEJŚCIE [WYJŚCIE]]

OPIS

Wypisuje indeks permutacyjny, obejmujący kontekst, ze słów z plików wejściowych.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-A, --auto-reference
wyświetla automatycznie utworzone przypisy
-G, --traditional
zachowuje się zgodnie z wersją ptx z System V
-F, --flag-truncation=ŁAŃCUCH
używa ŁAŃCUCHA do oznaczania wyciętych wierszy
-M, --macro-name=ŁAŃCUCH
nazwa makra używana zamiast xx
-O, --format=roff
tworzy wyjście w postaci dyrektyw roff
-R, --right-side-refs
umieszcza przypisy po prawej stronie, nie liczone w opcji -w
-S, --sentence-regexp=WYRAŻENIE-REGULARNE
użycie podanego wyrażenia do określenia końców wierszy lub zdań
-T, --format=tex
tworzy wyjście w postaci dyrektyw TeX-a
-W, --word-regexp=WYRAŻENIE-REGULARNE
używa WYRAŻENIA-REGULARNEGO w celu dopasowania słów kluczowych
-b, --break-file=PLIK
znaki rozdzielające słowa umieszczone są w PLIKU
-f, --ignore-case
w sortowaniu traktuje małe litery jak wielkie
-g, --gap-size=LICZBA
określa rozmiar odstępów pomiędzy polami w kolumnach
-i, --ignore-file=PLIK
odczytuje listę ignorowanych słów z PLIKU
-o, --only-file=PLIK
odczytuje tylko słowa z listy słów z PLIKU
-r, --references
pierwsze pole w każdym wierszu jest przypisem
-t, --typeset-mode (nie zaimplementowane)
-w, --width=LICZBA
szerokość wyjściowa kolumn, wyłączając przypisy
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście. Domyślnie przyjmuje się -F /.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu ptx proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez F. Pinarda.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.