printf(1) formatuje i wypisuje dane

SKŁADNIA

printf FORMAT [ARGUMENT]...
printf OPCJA

OPIS

Wypisuje ARGUMENT(Y) zgodnie z FORMATEM lub wykonuje zgodnie z OPCJĄ:

--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

FORMAT kontroluje wyjście w ten sam sposób co funkcja printf języka C. Interpretowane sekwencje:

\"
cudzysłów
\\
odwrotny ukośnik
\a
dzwonek, alarm (BEL)
\b
backspace
\c
kończy wypisywanie wyniku
\e
escape
\f
wysuw strony
\n
znak nowego wiersza
\r
powrót karetki
\t
tabulacja pozioma
\v
tabulacja pionowa
\NNN
bajt o wartości ósemkowej NNN (1 do 3 cyfr)
\xHH
bajt o wartości szesnastkowej HH (1 do 2 cyfr)
\uHHHH
znak Unicode (ISO/IEC 10646) o wartości szesnastkowej HHHH (4 cyfry)
\UHHHHHHHH
znak Unicode o wartości szesnastkowej HHHHHHHH (8 cyfr)
%%
pojedynczy znak %
%b
ARGUMENT jako łańcuch interpretowany ze znakami specjalnymi z \, z wyjątkiem znaków specjalnych ósemkowych: \0 i \0NNN

oraz wszystkie specyfikacje formatu języka C, kończące się jednym ze znaków diouxXfeEgGcs, z uprzednią konwersją ARGUMENTÓW na odpowiednie typy. Obsługiwane są zmienne szerokości.

UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję printf, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env printf ....

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu printf proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.