pow10(3) funkcja potęgowa o podstawie 10

Other Alias

pow10f, pow10l

SKŁADNIA

#define _GNU_SOURCE /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <math.h>


double pow10(double x);
float pow10f(float x);
long double pow10l(long double x);

Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcja pow10() zwraca wartość 10 podniesioną do potęgi x.

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZGODNE Z

Jest to rozszerzenie GNU.

UWAGI

Funkcje są takie same jak funkcje opisane w podręczniku exp10(3).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.