polish(5) lista polskich słów

OPIS

/usr/share/dict/polish to plik ASCII zawierający alfabetyczną listę słów, po jednym słowie w jednej linii.

PLIKI

/etc/dictionaries-common/words to symboliczne dowiązanie do pliku /usr/share/dict/<język>. /usr/share/dict/words to symboliczne dowiązanie do pliku /etc/dictionaries-common/words. To dowiązanie powinno być używane przez oprogramowanie, które korzysta z systemowej listy słów. Zajrzyj do select-default-wordlist(8) po więcej informacji.

Katalog /usr/share/dict może zawierać listy słów dla wielu języków, gdzie nazwa języka jest określona w języku angielskim, np. /usr/share/dict/french i /usr/share/dict/danish, jeżeli istnieją, to zawierają odpowiednio listę słów francuskich i duńskich. Lista słów powinna być zakodowana w standardzie UTF-8.

HISTORIA

Listy słów nie są specyfiką systemu i mogą pochodzić z różnych źródeł.

Jako systemowa lista słów używany był plik /usr/dict/words. Ze względów kompatybilności, oprogramowanie powinno sprawdzać tę lokalizację, gdy /usr/share/dict/words nie istnieje.

AUTOR

Listy słów mogą mieć różnych autorów.